TJOD YETERLİK KURULU

TJOD YETERLİK KURULU

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği tarafından yapılandırılan Yeterlik Kurulu; Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu eğitim standartlarına dayanarak hazırlanan TTB-UDEK temel öz değerlendirme kriterlerini esas alarak kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimi akreditasyonu için standartlar oluşturulmuştur.  Bu süreçte “TC Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı” ve bu konudaki ulusal ve uluslararası güncel standartlar esas alınmıştır.