Yeterlik Kurulu

TJOD Yönetim kurulu tarafından, 2022 yılında yapılan yeni görev dağılımıdır.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından yapılandırılan Yeterlik Kurulu; Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu eğitim standartları örnek alınarak hazırlanan ve TTB-UDEK temel öz değerlendirme kriterlerini içeren, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık eğitimi akreditasyonu için standartlar oluşturmuştur. Bu süreçte “T.C Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı” ve bu konudaki ulusal ve uluslararası güncel standartlar esas alınmıştır.

 

Yeterlik Kurulu

Başkan
DR. MELİKE DOĞANAY

Sekreter
DR. HAKAN AYTAN

Üyeler
DR. DAĞISTAN TOLGA ARIÖZ
DR. CEM ÇELİK
DR. KENAN DOLAPÇIOĞLU
DR. MEHMET SIDDIK EVSEN
DR. SEMRA ORUÇ KOLTAN
DR. GÜLER ŞAHİN
DR. COŞAN TEREK
DR. EMİN ÜSTÜNYURT
DR. ÖZGÜR YENİEL

Akreditasyon Komisyonu

DR. ALİ AKDEMİR
DR. TALİP KARAÇOR
DR. SELAHATTİN KUMRU
DR. METE SUCU
DR. ÖZLEM MORALOĞLU TEKİN
DR. CİHAN TOĞRUL
DR. METE GÜROL UĞUR
DR. GÜRKAN YAZICI
DR. ERCAN YILMAZ

Sınav Komisyonu

DR. EVRİM ERDEMOĞLU – Başkan
DR. ÖZHAN ÖZDEMİR – Sekreter
DR. SÜHA BOSTANCI
DR. MURAT EKİN
DR. KAZIM GEZGİNÇ
DR. ADNAN İNCEBIYIK
DR. ERBİL KARAMAN
DR. ENGİN KORKMAZER
DR. RAZİYE NARİN

Denetleme Kurulu

DR. ALİ ACAR
DR. İRFAN KUTLAR
DR. ERDAL SAK

*:İsim sıralaması soyadına göre yapılmıştır.