Yeterlilik Kurulu

 

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği tarafından yapılandırılan Yeterlilik Kurulu; Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu eğitim standartlarına dayanarak hazırlanan TTB-UDEK temel öz değerlendirme kriterlerini esas alarak kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimi akreditasyonu için standartlar oluşturulmuştur.  Bu süreçte “TC Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı” ve bu konudaki ulusal ve uluslararası güncel standartlar esas alınmıştır.

Yeterlilik Kurulu

Başkan
Dr. Berna Dilbaz

Sekreter
Dr. Melike Doğanay

Üyeler
Dr. Ateş Karateke
Dr. Coşan Terek
Dr. Emin Üstünyurt
Dr. Güler Şahin
Dr. Gazi Yıldırım
Dr. İbrahim Ferhat Ürünsak
Dr. Kenan Dolapçıoğlu
Dr. Muhammet Erdal Sak
Dr. Semra Oruç Koltan