Yönetmelik İptali Dava Dilekçesi

TJOD 25.09.2010 tarihli muayenehane yönetmelik iptali dava dilekçesi

TJOD, 25.09.2010 tarih ve 27710 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “ Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştaya dava açtı. Dava Dilekçesi ektedir.

TJOD 25.09.2010 tarihli muayenehane yönetmelik iptali dava dilekçesi