XXX. ZEYNEP KAMİL JİNEKO-PATOLOJİ KONGRESİ ”İNFERTİLİTE VE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ”

XXX. ZEYNEP KAMİL JİNEKO-PATOLOJİ KONGRESİ
”İNFERTİLİTE VE YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ”

 

6/HAZİRAN/2012 ÇARŞAMBA

08: 30: AÇILIŞ

   İNFERTİLİTE: TEMEL YAKLAŞIM (09: 00-10: 20)
Oturum Başkanları: Dr.Sadiye Eren, Dr.Gültekin Köse

09:00-09:20  – İnfertil hastanın değerlendirilmesi:Prof.Dr. Erdal Kaya
09:20-09:40   – Erkek infertilitesi:Dr. Arman Özdemir
09:40-10:00   – Endometrial reseptivite:Prof.Dr. Erkut Attar
10:00-10:20   – Tartışma

KAHVE MOLASI (10: 20-10:40)

  IUI VE IVF: GENEL KAVRAMLAR (10:40-12: 20)
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Aktuğ Ertekin, Dr.Mehmet Uludoğan

10:40-11:00    – İntrauterin inseminasyon endikasyonları: Dr.Kenan Sofuoğlu
11:00-11:20    – İntrauterin inseminasyonda ovulasyon indüksiyon protokolleri: Prof.Dr.Cem Turan
11:20-11:40    – IVF endikasyonları: Dr.Tayfun Kutlu
11:40-12:00    – IVF’de tedavi protokolleri: Prof.Dr.Erol Tavmergen
12:00-12:20    – Tartışma

ÖĞLE YEMEĞİ (12:20-13:30)

IVF: TARTIŞMALI KONULAR  (13:30-15:10)
Oturum Başkanları: Dr.Vedat Dayıcıoğlu, Doç.Dr.Neşe Yücel

13:30-13:50    – Kötü ovaryan yanıt: Hangi Protokol:  Prof.Dr.Ali Rüştü Ergür
13:50-14:10    – Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında yaklaşım: Prof.Dr.Ümit Özekici
14:10-14:30    – Yardımcı üreme tekniklerinde PGD’nin yeri: Doç.Dr.Eray Çalışkan
14:30-14:50    – Embriyo transfer teknik, yer ve zorluğunun  gebelik oranlarına etkisi:                                                                                                 Prof.Dr.Fatih Durmuşoğlu
14:50-15:10    -Tartışma

7/HAZİRAN/2012 PERŞEMBE

PCOS (08: 45-10: 20)
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ateş Karateke, Dr.Ali İsmet Tekirdağ

08:45-09:05     – PCOS: Tanım ve genel yaklaşım: Prof.Dr.Tayfun Bağış
09:05-09:25     – PCOS’lu hastalarda IUI ve IVF’de stimülasyon: Prof.Dr.Bülent Traş
09:25-09:45     – PCOS’da cerrahi yaklaşım: Prof.Dr.Timur Gürgan
09:45-10:05     – OHSS’nin önlem ve tedavisi: Dr.Belgin Devranoğlu
10:05-10:20     – Tartışma

 

KAHVE MOLASI (10: 20-10:40)

 

 

İNFERTİLİTEDE  CERRAHİ (10:40-12: 20)
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Umur Kuyumcuoğlu, Dr.Yavuz Ceylan

10:40-11:00    – İnfertilitede laparoskopi: Prof.Dr.Mustafa Bahçeci
11:00-11:20    – İnfertilitede histeroskopi kullanımı: Prof.Dr.Recai Pabuçcu
11:20-11:40    – İnfertil olgularda endometriosis varlığında ne zaman cerrahi yapalım? : Prof.Dr.Hasan     Serdaroğlu
11:40-12:00    – Derin pelvik endometriosisde tanı ve tedavi: Prof.Dr.Yücel Karaman
12:00-12:20    – Tartışma

ÖĞLE YEMEĞİ (12:20-13:30)
POSTER DEĞERLENDİRMESİ (12:30-13:30) Prof.Dr.Erdal Kaya

IVF: TARTIŞMALI KONULAR (13:30-15:10)
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Kadir Savan, Prof.Dr.Özay Oral

13:30-13:50    – IVF’de başarıyı artıran yöntemler: Prof.Dr.Teksen Çamlıbel
13:50-14:10    – Stimülasyonda düşük doz / standart doz: Klinik sonuçların karşılaştırması: Prof.Dr.Faruk    Buyru
14:10-14:30    – İnfertilite ve myom: Ne zaman cerrahi uygulayalım? Prof.Dr.Hikmet Hassa
14:30-14:50    – IVF gebeliklerinde perinatal sorunlar: Doç.Dr.A.Semih Tuğrul
14:50-15:10    – Tartışma

8/HAZİRAN/2012 CUMA

İNFERTİLİTE: GEÇMİŞTEN GELECEĞE (09: 00-10: 20)
Oturum Başkanı: Dr.Doğan Cantekin, Doç.Dr.Necdet Süer

09:00-09:20     – IUI ve IVF’de luteal destek: Prof.Dr.Oğuz Yücel
09:20-09:40     – İnfertil olgularda AMH’nın yeri: Prof.Dr.Sezai Şahmay
09:40-10:00     – Yardımcı üreme tekniklerinde yeni ufuklar: Doç.Dr.Kayhan Yakın
10:00-10:20     – Tartışma

KAHVE MOLASI (10: 20-10:40)

KLİNİK EMBRİYOLOJİ  (10:40-12: 20)
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Tülay İrez, Dr.Ahmet Çetin

10:40-11:00     – Gamet ve embriyo seçim kriterleri: Prof.Dr.Tülay İrez
11:00-11:20     – Embriyoloji laboratuarında kalite yönetimi: Dr.Gülden Tunalı
11:20-11:40     – Embriyoloji laboratuar teknolojisindeki gelişmeler klinik gebelik oranlarını artırıyor mu?: Seda    Macit, Msc
11:40-12:00     – IVF’de freezing yöntemleri ve klinik başarı:  Bio.Başak Balaban
12:00-12:20    – Tartışma

KAPANIŞ TÖRENİ: (12:20-12:30)