Van’a konteyner alındı

Sayın Prof. Dr. i.Mete İTİL;

TJOD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri;

Van Depremi sonrasında; sizinle yapmış olduğum telefon konuşması sonrasında, hem Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve Araştırma Görevlileri hemde Van Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının iskanları için 4 adet konteyner isteminde bulunmuştum. Bununla ilgili ön çalışmalar sonrasında, Gaziantep’teki Çınar Konteyner İmalatçısı firmanın üretmiş olduğu konteynerler 06.12.2011 tarihinde Van’a geldi. Konteynerlerden 2 adeti halen birlikte çalışmakta olduğumuz Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2 tanesi ise Zeve Kampüsündeki kısa zaman içersinde kullanımına başlanacak olan Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki uygun yere konuldu. Yakın bir geçmişte ihale işlemleri bitmiş olduğundan ihaleyi alan müteahhit tarafından da tüm konteynerlere alt yapı hizmetleri verilecektir.

TJOD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, duyarlı yaklaşımları nedeniyle Van’da çalışmakta olan Anablim Dalımız Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri ile Van Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları arkadaşlarım adına teşekkürlerimizi sonsuz saygılarımla bildiririm.

Prof. Dr. Mansur KAMACI

YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ve TJOD Van Şubesi Başkanı-VAN