Uzmanlık Dernekleri Platformu Basın İlanı

Yöneticilerimize Açık Mektup
Sayın Cumhurbaşkanımız,
Sayın Başbakanımız,
Sayın Bakanlarımız ve Sayın Milletvekillerimiz

TBMM Gündemindeki Tam Gün Yasa Tasarısı Halkımızın da Hekimlerin de Yararına Değildir !

 • Hastanın hekimini seçmesi en temel hakkıdır. Bu yasa ile hasta hakları çiğnenerek halkın hekimini seçme özgürlüğü elinden alınmaktadır. Halkımızın daha kaliteli ve iyi koşullarda hizmet alması engellenmektedir.
 • Devlet Hastaneleri, Üniversiteler ve Özel hastanelerdeki Hasta Kuyrukları artacaktır.
 • Muayenehanelerdeki hastaların özel ya da kamu hastanelerindeki kuyruklara eklenmesi, halkımıza sağlık hizmeti alırken daha çok sıkıntı verecektir.
 • Üniversitelerde Öğretim Üyeleri özel hasta bakamayacaklardır. Ülkemizin seçkin kurumlarında çok özelleşmiş hizmetler sunan öğretim üyeleri ya bu kurumlardan ayrılacak ya da yetersiz koşullarda hizmet veremez hale geleceklerdir. Halen zarar eden Üniversite hastaneleri kısa zamanda iflas noktasına gelecektir.
 • Muayenehanelerde çalışan yaklaşık 60 000 sekreter ve personel işsizler ordusuna katılacaktır. İşsizliğin sürekli arttığı ekonomik kriz döneminde ülkemizde yeni işsizler yaratmak sosyal bir çöküntüye yol açacaktır.
 • Yasa ile hekimlerin eli kolu bağlanmaktadır. Özel çalışan hekimlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın güvence altına aldığı çalışma özgürlüğü (madde 48) ve mesleğini icra etme hakkı (madde 49) fiilen elinden alınmaktadır. Yasa özel çalışma ile kamuda çalışma arasında bir seçim yapılması isteniyormuş gibi kamuoyuna sunulmaktadır. Oysa serbest çalışmayı tercih eden hekimlerin özel hastanelerde veya tıp merkezlerinde hasta takibi, tedavi, doğum ve ameliyatları engellenmektedir.
 • Diş Hekimleriyle, doktorlar arasında ayrımcılık yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, diş hekimi muayenehanelerinden hizmet almaya başlarken, tıp doktoru muayenehaneleri kapatılmak istenmektedir.
 • Halkımız gelecekte niteliği daha düşük bir sağlık hizmeti almaya başlayacaktır. Üniversite sınavlarında en yüksek puanlarla girilen Tıp Fakülteleri gözden düşecektir. Hekimlik mecburi hizmet, özel çalışma koşullarının kısıtlanması ve zor çalışma şartları nedeniyle giderek tercih edilmeyen bir meslek haline gelecektir.
 • Sağlık Ekonomisi büyük zarar görecektir. Muayenehaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında bulunan milyarlarca dolar tutarında tıbbi cihaz kullanılmaz hale gelecektir.
 • Tam gün yasa tasarısı geçmişte 1965 ve 1978 yıllarında iki kez uygulanmaya çalışılmış ve başarısız olunarak kısa sürede terk edilmiştir. Bugünkü yasa geçmişteki yasalardan da olumsuz olarak, hekimleri teşvik eden hiçbir unsur içermemektedir. Yasa, hekimlerin emeklilik dönemi dahil tümüyle serbest meslek faaliyetini yasaklarken, emekliliğini içeren güvenceli ücret konusunda hiçbir olumlu katkı sağlamamaktadır.

Sayın Yetkililerimiz,
Sağduyunuza güveniyor; halkımızın ve hekimlerin yararına olmayan düzenlemeleri onaylamayacağınızı umuyoruz. Mutsuz hekimler ve sağlık çalışanlarının ülkemiz sağlık koşullarını daha iyiye götürmeyeceğini düşünüyoruz. 3 yıldır sürekli gündemde tutularak hekimlerin çalışma şevkini ve geleceğe dönük umutlarını yok eden, halkımıza uzun dönemde büyük zararlar verecek bu yasa tasarısı gündemden tamamen kaldırılmalıdır.

UZMANLIK DERNEKLERİ PLATFORMU

 • Türk Androloji Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Nefroloji Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türk Pediatri Kurumu
 • Türk Perinatoloji Derneği
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Türk Rinoloji Derneği
 • Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği
 • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüksiyon Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
 • Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği
 • Jinekolojik Onkoloji Derneği
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği
 • Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği

TABİP ODALARI

 • Antalya Tabip Odası
 • Aydın Tabip Odası
 • Balıkesir Tabip Odası
 • Çanakkale Tabip Odası
 • Isparta Tabip Odası
 • İzmir Tabip Odası
 • Kastamonu Tabip Odası
 • Kırklareli Tabip Odası
 • Kırşehir Tabip Odası
 • Konya Tabip Odası
 • Sakarya Tabip Odası
 • Tokat Tabip Odası
 • Yozgat Tabip Odası

ÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ (OHSAD)Uzmanlık Dernekleri Platformu Basın İlanı