Uzmanlık Dernekleri Başkanları Toplantısı

9.1.2011 tarihinde TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu’nun başkanlığında Ankara’da Uzmanlık Dernekleri Başkanları’nın katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. TJOD’yi temsilen Genel Başkan İsmail Mete İtil’in katıldığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

UZMANLIK DERNEKLERİ BAŞKANLARI TOPLANTI NOTU

9 Ocak 2010 Pazar günü yapılan toplantıya 47 dernek Başkan ve/veya temsilcisi katılmış, yaklaşık 3.5 saat içerisinde dile getirilen değerlendirmelerde önemli ölçüde ortaklaşıldığı görülmüştür.

TTB Başkanı açış konuşmasında “düne ait olumsuz ne varsa bırakan, düzelten, değiştiren, hekimlik değerleri ve haklarımız anlamında korunması, geliştirilmesi gereken ne varsa ısrarla savunan ve bütün bunları bütünlüklü bir bakış açısıyla yapan” yaklaşımı benimsediklerini belirtmiştir. Öncelikle söylemek gerekir ki yapılan konuşmalarda tek tek hekimler ve onları temsil eden dernek/oda/birlikler olarak geçmiş ve bugün itibariyle hatalara, söylem, iletişim başlıklarındaki eksikliklere de vurgu yapılmış, bu yönüyle kendimize, hekimlik uygulamalarımıza, bir arada olmaya, temsil eden kurumlara destek vermedeki tutukluğumuza ve bunların da düzeltilmesi, aşılması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Türkiye sağlık ortamına yönelik yapılan değerlendirmelerde;

Sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi/piyasalaştırılması sürecinin halka ve sağlık hizmeti sunan çalışanların aleyhine sonuçlarının gün geçtikçe arttığı,

Gündemde olan ve dile getirilen Kamu Hastane Birlikleri, Kamu Özel ortaklığı programlarının ilk etapta üniversiteler olmak üzere süreci nereye götüreceği başlıklarında benzer kaygılar paylaşılmıştır.

    Özel olarak;

  • Tıp fakültelerinin asgari şartlardan uzak olarak açılması, nitelik yönünden hiçbir sorumluluk duyulmaması,
  • 8 bini aşan ve 5 yıl içerisinde 14 binlere ulaşacağı söylenen tıp fakültesi öğrenci kontenjanlarının kabul edilemezliği,
  • Sağlık Bakanlığı’nın “tam gün” Yasası aldatmacası ile performansa dayalı bir sistemin etik, akılcı, adil, yararlı olmadığı,
  • Bir politika olarak önce çökertilen tıp fakülteleri hastanelerinin protokoller yoluyla Sağlık Bakanlığı’nın hiyerarşisine teslim edildiği, konuşuldu.

Bu süreçte temel hat olarak olumsuz olan adımların durdurulması, engellenmesi ve olumlu önerilerin gerçekleştirilmesi için birlikte, bir arada olmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Bu amaçla, görece aciliyet taşıyan tıp fakülteleri başlığında toplanan 3500 öğretim üyesi imzasının yer aldığı taleplerin en geç 21 Ocak 2010 gününe kadar YÖK Başkanı’na bir randevu ile iletilmesi,

  • Randevu verilmemesi durumunda bütün dernek başkanlarının katılımıyla basın toplantısı yapılması,
  • Temel yaklaşımlarımıza ilişkin gazete ilanı verilmesi,
  • TTB’nin yürüttüğü etkinlik takvimine dernekler olarak katılınması/destek sunulması benimsendi.

Ayrıca etkinliklerin daha görünür ve kamuoyunca sağlık/hekimlik sorunlarının bilinir olması için profesyonel destek alınması, film hazırlığı, billboard kullanımı vb. işler için derneklerin maddi katkı vermesi derneklerce önerildi. TTB’nin bu amaçla talebi formüle ederek ulaştırması uygun bulundu.