Türkiye Biyoetik Derneği Duyurusu

unnamed

Sayı    : UDEK/A-75 01.12.2014
Konu  : Türkiye Biyoetik Derneği “Klinik Araştırma Etiği ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi” Eğitimi Duyurusu  

 

Sayın Prof. Dr. Cansun Demir

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı

Türkiye Biyoetik Derneği’nden 01.12.2014 tarihinde gelen yazıda “25 Haziran 2014 tarihli ve 29041 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğe göre etik kurullarda görev alan sağlık meslek mensubu üyelerin iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkında temel eğitimi almaları gerekmektedir.

Bu eğitim için tanımlanmış süre Yönetmeliğin yayımından itibaren 9 ay olup, bu süre sonunda eğitimini alamayanların üyeliği düşecektir.

Türkiye Biyoetik Derneği bu eğitim gereksinimini karşılamak üzere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca onaylanan, 1.5 günlük sertifikalı bir klinik araştırma eğitimi planlamıştır. 13-14 Aralık 2014 tarihinde yapılacak olan etkinlik 40 kişi ile sınırlıdır.” denilmektedir.

Ayrıntılı bilgi http://www.biyoetik.org.tr/HaberGoster.aspx?n=4130

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Orhan Odabaşı

TTB-UDEK Genel Sekreteri