TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİNDEN GENEL KURUL İLANI

TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİNDEN GENEL KURUL İLANI
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Kurulu 21.10.2012 tarihinde saat:13.00 Ankara’da Dedeman Otel’de
(Akay Caddesi Büklüm Sokak No:1, 06660 ANKARA ) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kuru l 04.11.2012
tarihinde aynı yerde yapılacaktır. Genel Kurul gündemi aşağıda belirtilmiştir.
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan Başkanı ve kurulların seçimi
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması
4. Denetim Kurulu raporunun sunulması
5. Bilanço sunulması
6. Yönetim Kurulunun ibrası
7. Dilek ve temenniler
8. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
9. Kapanış