TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ (TJOD )’DEN KAMUOYUNA DUYURU

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 07.04.2011 tarih ve 27898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “ Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinin tümünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dilekçe ile, 5.05.2011 tarihi itibariyle Danıştay’a dava açmıştır..

Hekimlerin kazanılmış haklarını hiçe sayan, muayenehaneleri tümden kapatmayı amaçlayan ardı arkası kesilmeyen yönetmelik değişikleri, hukuk devletinin en temel ilkesi olan , kuvvetler ayrılığı ilkesini zorlamaktadır. Dava konusu olan son yönetmelik de, yargı kararlarıyla ortaya çıkan hukuki durumu aşmaya ve yargı kararlarını etkisiz kılmaya dönük olarak düzenlenmiştir.Bir önceki iptal edilen yönetmelikte yer alan tanımlamalar, değiştirilmeden yeni yönetmeliğe de eklenmiş ve yargı kararları ihlal edilmiştir. Hekimler, hukuku dolanmak adına yapılanları kaygı ile izlemektedir. Dileğimiz Sağlık Bakanlığı’nın bu yanlış yöntemden vazgeçmesi ve hekimlerle geç de olsa bir uzlaşmaya varmasıdır.

TJOD, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da hekimlerin çalışma koşullarına yönelik olarak yapılan hukuksuz uygulamalara karşı, hukuk zemininde mücadele etmeye devam edecektir.

Yapılan tüm bu haksız ve hukuksuz uygulamaların yargıdan döneceğine , ve hekimlerin yasalardan kaynaklanan haklarını kullanacağına ilişkin inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TJOD