Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Ankara Şubesi Eğitim Toplantısı

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
Ankara Şubesi Eğitim Toplantısı

‘’Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili Klinik Uygulamalarda Adli ve İdari Sorunlar’’

 

Moderatör
Dr. İsmail Dölen
Konuşmacılar
Dr.Nüvit Birgili, Dr.Özlem Uzunlar, Dr.Şebnem Özyer

Dr.Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 22 Kasım 2012, saat 18.00