Türk Eğitim Vakfı Yurt Dışı Tıp Bursları

Inbox

Sayı    : UDEK/A-68 14.11.2014
Konu  : Türk Eğitim Vakfı yurtdışı tıp bursları  

 

Sayın Prof. Dr. Cansun Demir

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 1593/2014 sayılı 14.11.2014 tarihli yazısı ile Türk Eğitim Vakfı’nın yurtdışı tıp bursları ile ilgili yazısı ektedir. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı

TTB-UDEK Genel Sekreteri

Inbox1Inbox