TJOD’nin Uzmanlık Eğitimini Düzenleyen TBMM Komisyonlarına İlettiği “Torba Yasa” ile İgili Görüşleri

Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve Adana Milletvekili Necdet Ünüvar tarafından,  18 Mart 2011 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan 2/889 esas sayılı 16 Maddelik “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” verilmiştir. Bu Teklif yeni bir “torba” Kanun Teklifi olup bir maddesi hariç bütün maddeleri sağlık alanı ile ilgilidir. Teklifte, meslek tanımları yasada düzenlenmeyen sağlık personelinin görev tanımları yapılmakta, tıpta ve diş hekimliğinde  uzmanlık ve  yan dal uzmanlıkları ile eğitim süreleri düzenlenmektedir.

Teklifte daha önce tüzükle düzenlenen tıpta uzmanlık eğitimi sürelerini kanunla düzenlenmektedir.Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanları açısından değerlendirmenizi istediğimiz noktalar aşağıdaki gibidir.

  1. Kadın-doğum uzmanlık eğitimi süresi, 5 yıldan 4 yıla indirilmektedir.AB’de ve ABD’de bu süre 5 yıldır.Ülkemizde bir çok klinik , uzmanlık eğitimi açısından AB akreditasyonu almıştır. Bugün Türkiye’de uzman olan bir kadın doğumcunun eğitimi AB standartlarındayken, bu yasayla süre 4 yıla indirilmektedir. Bu dünya standartlarının dışına çıkmak demektir ki, Türk tıbbına bunu yapmaya hakkımız yoktur.Bu konuda Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne sadece derneğimiz değil, AB’deki üst kuruluşumuz olan (EBCOG) European Board and Collage of Obstetrics and Gynecology de itiraz etmiş ve Başkanları bir mektup göndermiştir.Mektupta, Türkiye’deki kadın-doğum uzmanlık eğitim süresinin düşürülmesinin eiğitimin akreditasyonunu engelleceğini ve uzmanlarımızın uluslararası alanda kabulünü zorlaştıracağını belirtmektedir.Mektup ekte yer almaktadır. Lütfen uzmanlık eğitim süremizin standart dışı bir süreye çekilmesini engelleyiniz.Amacımız çok sayıda kalitesiz uzman değil, standardı yüksek , uluslararası kabul görmüş bir eğitim sistemi kurmak olmalıdır.
  2. Yan dallarla ilişkili olarak, 2 yan dala ek olarak Reproduktif Endokrinoloji ve İnfertilite ve Ürojinekoloji’nin de tıpkı uluslararası  alanda olduğu gibi yan dal olarak kanuna eklenmesini arz ediyoruz.

Sizden arzımız, özellikle AB akreditasyon sürecimizi baltalayacak, yan dalları bile anlamsız kılacak Kadın-doğum Uzmanlık eğitimi süresinin azaltılmasını engelleyiniz

Saygı ve sevgilerimle

Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ( TJOD ) Başkanı

EBCOG yazisi