TJOD’nin TUS’ta İTİRAZ ETTİĞİ SORULAR

TJOD’nin TUS’ta itiraz ettiği sorularla ilgili çeşitli basın organlarında çıkan soru örnekleri bilim dalımızla ilgili değildir.TJOD’nin itiraz ettiği sorular ve yorumları aşağıdaki gibidir.

ÖSYM TUS sınavında ; hatalı olduğu gerekçesiyle, TJOD’nin TTB ile birlikte itiraz ettiği sorular ve yorumları şöyledir .

93.En sık görülen benign over neoplazmı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Matür kistik teratom
 2. Seröz kistadenom
 3. Müsinöz kistadenom
 4. Endometrioid tümör
 5. Brenner tümörü

Doğru cevap: A

Kadın Hastalıkları veDoğum Bilgisi’nin temel kaynaklarında bu soruyu, sorulduğu şekli ile açık bir şekilde cevaplayan bilgi bulunmamaktadır. Temel kaynaklarda yazan net bilgiler seröz kist adenomların sıklığının yaşla birlikte arttığını ve postmenopozal dönemde en sık görülen benign over tümörü olduğunu, matür kistikteratomun ise adölesanlarda ve 20-30 yaş grubunda en sık görülen benign over tümör olduğunu belirtmektedir. Yani yaş aralığı belirtilmediği için soru iptal edilmelidir ya da cevap B şıkkı olarak değiştirilmelidir.

Tüm kaynakları taradığımızda elde ettiğimiz bilgiler sayfa görüntüleriylebirlikte aşağıdadır:

 1. Overtümörlerinin çoğunluğu (%80-85’i) benigndir. (Berek & Novak’sGynecology Jonathan S. Berek, Fourteenth Edition, sayfa: 471)
 2. Tüm benignover tümörlerinin % 25’i seröz kistadenomlardır. Yani basit bir matematikile tüm over tümörlerinin %20-21,25’i seröz kistadenomlardır. (Beksaç vearkadaşları, JİNEKOLOJİ Üreme Endokrinolojisi & İnfertilite JinekolojikOnkoloji, Medical Network, 2006 sayfa: 684)
 3. Tüm overtümörlerinin %20’si matür kistik teratomdur. (Beksaç ve arkadaşları,JİNEKOLOJİ Üreme Endokrinolojisi & İnfertilite Jinekolojik Onkoloji,Medical Network, 2006 sayfa:688)

 

94.Üreme yaşındaki kadınlarda en sık görülen ve cinsel yolla geçen hastalık etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Gonokok
 2. Klamidya
 3. İnsan Papilloma virusu
 4. Mikoplazma
 5. Hemofilus dukreyi

Doğru cevap: C

Bu sorunun cevabı tartışmalıdır. CevabıN B seçeneği yani“Klamidya” olduğunu belirten kaynaklar da bulunmaktadır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi alanının en temel iki kaynağından biri olan Williams Obstetrics kitabının“Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar” bölümünün içinde yer alan ifadelerde en dık rastlanan etkenin “klamidya” olduğu belirtilmektedir.

Williams Obstetrics Cunningham, Leveno, Bloom, Hauth, Rouse, Spong, 23rd Edition Sayfa: 1259..