TJOD’nin Tam Gün Uygulaması İle Görüşleri.

Sayın Başkan ;

Üniversite öğretim üyelerine Tam Gün uygulaması, Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. Bu konunun yeniden gündeme getirilmesi yasal değildir.

Bu konuda TTB Merkez Konseyinin hazırladığı ve gönderdiğiniz görüşleri  destekliyoruz.

Keşke Tam Gün Yasası çıkarılırken o zamanki TTB yönetimi de bu konuda yeterli direnci gösterebilse idi . Bizim TJOD olarak ve Uzmanlık derneği platformu olarak gösterdiğimiz tepkiyi gösterebilseydi , biz de tam günü istiyoruz demeseydi belki bu kanundan zarar gören Devlette çalışan meslektaşlarımız da mağdur olmayacaktı.

Tam Gün yasasına  TJOD olarak karşı olduğumuzu, öğretim üyelerine Tam Gün uygulanabilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını (Anayasa Mahkemesi kararıyla)  bildirmek istiyoruz.

Prof.Dr.S.Cansun DEMİR
TJOD Başkanı