TJOD’DEN YETERLİLİK SINAVLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Değerli meslektaşlarımız,

Bir süredir sosyal medyada TJOD Yeterlilik Sınavı ile ilgili sorular ve endişeler üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Konu ile ilgili görüşlerimiz aşağıdaki gibidir.

  1. TJOD Yeterlilik Kurulu, Türkiye’de çalışma ilkeleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü, TTB-UDKK ( Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu ) ve UYEK (Ulusal Yeterlilik Komitesi ) ile uyumlu olarak belirlenmiş bir kuruldur.
  2. Bu yapının kuruluş amacı, Türkiye’de Kadın Hastalıkları ve ve Doğum Uzmanlık eğitiminin standartlarını oluşturmak, uzmanlık eğitimi veren kurumların standardizasyonunun belirlenmesinde rol almak, uzmanlık eğitimi sırasında ve uzmanlık eğitimi sonrası eğitimi teşvik etmek ve belgelendirmekdir.
  3. Bu sistem TJOD çatısı altında ilk kez 27.11.2005 tarihinde TJOD Olağanüstü Genel Kurulun’da “Yeterlilik Kurulu Yönergesi” kabul edilerek uygulanmaya çalışılmış ve yine bu süreçte iki kez de Yeterlilik Sınavı yapılmıştır.
  4. Bu bağlamda yapılan tüm çalışmalar ve sınavlar, ileriki bir dönmede AB ve ABD’deki sistemlere benzer şekilde gerek uzmanlık eğitimi,  gerekse yetkilendirmede, sivil toplum örgütlerinin rolünün artması ve Batı ülkeleri ile eşdeğer belgelendirmenin yapılabilmesidir. Yapılan çalışmalar ileride gündeme gelebilecek bir sistemin şimdiden, tüm Tıp Meslek Örgütleri tarafından alt yapısının oluşturulmasına yöneliktir.
  5. Yine bu kapsamda yapılan Yeterlilik sınavları da, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Sınav sonucu verilen Yeterlilik Belgesi TJOD gibi, Tıp Mesleği alanında yer alan tüm dernekler tarafından verilmektedir. Şu an için verilen bu belgenin, kişinin uzmanlık eğitimine katkı sunmak ve eksiklerini görmesini sağlamaya teşvik etmek dışında bir geçerliliği bulunmamaktadır.10 yıl süreyle geçerli olan bu belgeler, bir sistem değişikliği oluşması durumunda gündeme gelebilecektir.
  6. Yeterlilik sınavına giriş ücretsiz olup, TJOD Yönetimi tarafından belirlendiği üzere, ilan edilen tarih ve yerde yapılacaktır.

Türkiye’de birçok derneğin yıllardır yaptığı, bizim derneğimizin de daha önce gerçekleştirdiği fakat Yeterlilik Kurulu’nun yapısı ile ilgili sorunlar yüzünden,  bir süredir ara verdiği sınavların tekrar başlatılması, endişe ya da karamsarlık yaratacak bir durum değildir. Konunun çoğu meslektaşımız açısından eksik bilgilendirmeden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Hal böyle iken, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde, bazılarının sanki Türkiye’de uygulanmakta olan “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın” hekime ve özellikle de cerrahi branşlara olan olumsuz yansımalarının tüm sorumlusu TJOD imiş gibi Yeterlilik Sınavı üzerinden TJOD ‘nin kurumsal yapısına ve TJOD Yönetimi’ne olan saldırılarının da farkındayız. Bu kişilerin malum odaklara yaranmak amacıyla meydanı boş sanarak, TJOD Yönetimi için sarf ettikleri hakaretler de bilgimiz dahilindedir. Mesleki birlik ve beraberliği zedeleyen, mesleki yaşamlarında bulamadıkları huzuru ilgisiz konuları bir araya getirerek tüm meslektaşlarımızın huzurunu bozarak bulacağını zanneden ve bunu başaramayınca da, hakaretler savuran bu kişiler için de hak ettikleri yanıt yasal yollardan verilecektir.

Bu bilgilendirme vesilesiyle, Yurdumuzun dört bir yanında özveri ile çalışan tüm meslektaşlarımızı gönülden selamlıyor , çalışmalarında başarılar diliyoruz.

TJOD YÖNETİM KURULU

TJOD YETERLİLİK KURULU