TJOD’den Sezaryen Görevlendirmeleri Hakkında Duyuru

Değerli Meslektaşlarım,

Bugün, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’ni temsilen Genel Başkan Prof. Dr. İsmail Mete İtil başkanlığında TJOD Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Ali Baloğlu, Prof. Dr. Oya Gökmen, Doç. Dr. İsmail Dölen, Prof. Dr. Haldun Güner TJOD Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Prof. Dr. Atıl Yüksel ve TJOD Ankara İl Başkanı Doç. Dr. Ümit Göktolga’dan oluşan bir heyet Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile görüşmüştür. Görüşmeye Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. İrfan Şencan, AÇSAP Genel Müdürü Dr. Rıfat Köse ve Performanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hasan Güler de katılmıştır. Görüşmede Türkiye’de sezaryen oranlarının yüksekliği ile ilgili nedenler ve çözüm yolları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. TJOD’nin önderliğinde ve AÇSAP Genel Müdürlüğü ile iletişim içerisinde sezaryen oranlarının tedrici olarak düşürülmesi konusunda ortak bir proje oluşturulmasına ve kısa süre içerisinde de projenin hayata geçirilmesine karar verilmiştir.

İleriki günlerde ayrıntılı olarak açıklanacak olan projenin unsurları arasında, halk bilinçlendirme çalışmaları, doğum öncesi anne eğitimi, her kliniğe özgü yöntem belirlenmesi, hastane ve hekime yapılan ödemelerin düzenlenmesi, ağrısız doğumun yaygınlaşması, malpraktis ile ilgili çalışmalar ve ebelik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gibi çalışmalar yer almaktadır. 2011 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı ile ortak olarak proje hayata geçirilecektir.

Görüşmede Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ sezaryen oranı yüksek olan hekimlere uygulanmakta olan inceleme ve meslek içi eğitim görevlendirmelerinin bugünden itibaren durdurulduğunu belirtmiş ve AÇSAP Genel Müdürü’ne bu konuda talimat vermiştir. Sayın Bakan, bu konudaki değişiklik ile ilgili olarak YÖK Denetleme Kurulu’na ve üniversitelere de bilgi verilmesini istemiştir. Konuyla ilgili olarak yapılacak olan çalışmalar ve hedeflerle ilgili 2 ay içerisinde AÇSAP Genel Müdürlüğü ile yapılacak eylem planı doğrultusunda sizleri bilgilendireceğiz. TJOD olarak konuyu yakından ve kapsamlı değerlendirdiğimizi kamuoyuna ve sizlere duyurur, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TJOD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. İsmail Mete İtil