TJOD’den Kamuoyuna Duyuru

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Sağlık Bakanlığı’nın 3.08.2010’da yayınladığı ““Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştır..

Yönetmelik tüm branşlarda muayenehane açmayı zorlaştırmakta ve özellikle kadın-doğum muayenehaneleri ile ilgili yapılan düzenlemeler daha da ağır koşullar içermektedir. Bunun nedeni, serbest çalışma hakkını en yaygın olarak kullanan hekim grubu olan kadın-doğum uzmanlarını muayenehanelerini kapatmaya zorlamaktır…

Bu yönetmelikle yapılan düzenlemelerin, gerek kamuda gerekse serbest çalışan hekimlerin muayenehane açmalarını önlemek , olanların da kapanmasını sağlamak amacıyla yapıldığı açıktır. Sağlık Bakanlığı da bunu açık olarak dile getirmektedir. Sayın Bakan, yaptığı açıklamalarda muayenehaneleri kapatmakta kararlı olduklarını, bunun için Tam Gün Yasası’nın dışında başka enstrümanları da olduğunu söylemiş, bu enstrümanlara ilk örnek olarak muayenehanelerle ilgili getirilen kısıtlamaları göstermiştir.

Hekimlerin elinde hukukun üstünlüğünden başka enstruman bulunmamaktadır. Türkiye’deki her meslek grubuna tanınmış olan serbest çalışma hakkını, yalnızca kamuda çalışan hekimlere kısıtlama getiriliyormuş gibi göstererek tümden ortadan kaldırmayı amaçlayan bu düzenlemelere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da karşı olduğumuzu bildiririz.

Bu açılan davayla birlikte, TTB’nin yargısal adımlarını desteklediğimizi ve hukuksal sürece olan inancımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Dava dilekçesi için buraya tıklayınız.