TJOD‘den Basın Açıklaması

24 Eylül 2010 tarihinde, saat 13.00 sırasında, Şanlıurfa Kadın Hast.ve Doğum, hastanesinde görevli Uzman arkadaşımız Dr. Pınar Sancak görevi başında hasta yakınlarının, sözlü ve fiili saldırısına maruz kalmıştır.Hastanede yara enfeksiyonu nedeniyle yatan bir hastanın yakınları, hastanın iyiliği için odada daha az kişi bulunmasını öneren hekim arkadaşımıza önce sözlü daha sonra da fiili olarak şiddet uygulamışlardır. Fiili şiddet, bıçaklı saldırıya teşebbüse kadar varmıştır. Arkadaşımız saldırı sonrası yoğun bakım tedavisi görmüş ve “hayati tehlikesi olduğuna dair” rapor verilmiştir. Hakkını kanuni yoldan aramasını bilmeyen,sorumsuz kişilerin yol açtığı bu şiddeti, nefretle kınıyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz.

Sağlık alanında şiddet kullanımı her geçen gün artmakta ve özellikle kadın-doğum uzmanlık alanı şiddete maruz kalma riskinin en yüksek olduğu bölümler arasında yer almaktadır. Şiddetin medyaya yansıyan kısmı, buzdağının üstte kalan kısmına benzemektedir. Sağlık çalışanlarının, işyerlerinde karşılaştıkları şiddeti çalışma sürecinin kaçınılmaz bir yanı olarak görmeleri nedeniyle pek çok olay resmi olarak bildirilmemektedir.

Şiddet meslektaşlarımızı yalnızca fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da etkilemekte mesleğe olan ilgi ve sevgisini yıpratmaktadır..Korkarız ki, hekim sayısını eğitim sürelerini düşürmek pahasına arttırmaya çalışanlar, ileride bu alanda çalışacak hekim bulamayacaklardır.

Hekime yönelik olarak giderek artan şiddetin, medyada yer alan hekimi aşağılayıcı, karalayıcı ve küçük düşürücü açıklamalardan, yorumlardan da güç aldığı açıktır. Hekimler, her gün ağırlaştırdıkları, yönetmelik ve uygulamalarla kendilerine adeta savaş açan yetkililerin, aynı azmi ve çabayı hekime yönelik şiddete karşı da göstermelerini beklemektedirler. Eğer herhangi bir meslektaşımız, görev sırasında yaşamsal bir tehlikeye uğrar ya da yaşamını yitirirse, bunun sorumlusu yalnızca şiddeti uygulayanlar değil, ona sessiz kalıp, gereğini yapmayan, hekimi korumayan yetkililer olacaktır.

Yurdumuzun her köşesinde an ağır, yorucu ve riskli şartlarda, bağımsız çalışma özgürlüğü kısıtlanmaya çalışılırken, hastaları için canla başla çalışan, her türlü cefaya katlanan saygıdeğer , onurlu meslektaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyor, arkadaşımıza yapılan çirkin saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyoruz.