TJOD’dan “Tam Gün Genelgesi” ile İlgili Açıklama

Değerli meslektaşlarımız,

Bilindiği gibi, Tam Gün yasasının bazı maddeleri 16.07.2011 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından  iptal edilmiştir. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı web sayfasında “bu kararın sadece üniversiteleri kapsadığını ve   kamuda çalışan hekimlerin muayenehanelerini kapatmaları gerektiğini”  içeren bir duyuru yayınlamış, TTB de Danıştay 5. Daire’ye açtığı davada bu duyurunun yürütmesini durdurmuştu. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı yayınladıktan sonra , Sağlık Bakanlığı Danıştay’a itiraz etmiş ve sonuçta yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır.Bu kararın kaldırılması ile ilgili olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) gerekçeli kararını açıklamıştır. Bu karar ışığında TJOD Hukuk Bürosunun görüşleri aşağıdaki gibidir.

  1. Danıştay İDDK’nın  gerekçeli kararı, muayenehanelerin kapatılması ile ilgili bir karar olmayıp, sağlık bakanlığının web sayfasındaki duyuru ile ilişkilidir. Sağlık Bakanlığı kararın gerekçesinden kendi yorumuna göre muayenehaneleri kapatabileceğini düşünmektedir.Bu amaçla valiliklere gerekçeli kararı yorumlayan , muayenehanelerin kapatılmasını ima eden ama emretmeyen bir genelge göndermiştir.
  2. Sağlık bakanı medyaya muayenehane işinin bittiği, kamuda çalışan her hekimin ( kamu hastanesi ve üniversite ) muayenehanesini kapatacaklarını bildirmiş ve fiili bir süreç oluşturmaya çalışmaktadır.
  3. Danıştay İDDK’nın kararı kamuda çalışan hekimlerle ilgili olarak kısmen ilişkilendirilse bile, üniversite çalışan hekimleri kesin olarak kapsamamaktadır.
  4. Danıştay İDDK ‘nın bu kararı sadece daha once verilen “Yürütmeyi Durdurma” kararının kaldırılmasından ibaret olup halen ilgili dava  Danıştay 5.dairede dava esastan incelenmekte olup , henüz nihai karar verilmemiştir.

Bu kapsamda, büyük olasılıkla İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla meslektaşlarımıza muayenehanelerini kapatmaları yönünde çeşitli baskıların yapılması beklenmektedir. Bu koşullarda meslektaşlarımızın kendilerine yapılacak tebligatı beklemeleri, kesinlikle “muayenehanemi kapatıyorum” vb türünden önlerine getirilen evrakları imzalamamaları gerekmektedir.Kendilerine muayenehanelerini kapatmalarına dair bir tebligat yapılması durumunda ; tebligatı alırken de tebligatın altına ya da çalıştıkları kuruma “Muayenehaneme dair tüm haklarım saklı kalmak üzere” ibaresini içeren ve  mağdur edildiklerine dair bir dilekçe vermeleri; ilgili dilekçeye evrak giriş no almaları gerekmektedir.Böylece daha sonra her meslektaşımız yürütmeyi durdurmayı da içeren iptal  davası ve  daha sonra da ceza davası açabileceklerdir.

Bugün geldiğimiz süreçte, AYM kararlarını içine sindiremeyen ve hukuk dışı yollarla ya da hukuku dolanarak, serbest çalışma hakkımızı yasal olmayan şekillerde elimizden alınmasına yine hukuki yollarla , gerekirse tek tek dava açarak direnmemiz gerekmektedir. Bu konuda TJOD hukuk bürosu da üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır. Kadın Hast. Ve Doğum camiasının hiçbir yılgınlığa düşmeden hukuki yollarla  haklarını sonuna kadar arayacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Saygılarımızla.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu