TJOD’dan Sağlıkta Performans Yönetmeliği Açıklaması

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nden (TJOD) Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Performans Yönetmeliği “ uygulamaları hakkında bir basın açıklaması yaptı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil, açıklamasında şunları söyledi: Sağlık Bakanlığı hastanelerinde performans yönetmeliği uygulamaları kadın doğum hekimlerini mağdur etmektedir. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) performans yönetmeliği uygulamalarındaki eksiklik ve yanlışları içeren raporunu iki ay önce Sağlık Bakanlığına sunmuştur. Yeni hazırlanacak performans yönetmeliğinde belirlenen eksikliklerin giderilmesini bekleyen dernek yönetimi tekrar görüşme talebinde bulunmuştur…. TJOD, Performans uygulamasının, hasta hakları ve hasta güvenliğine zarar verdiğini düşünmektedir. Uygulamalar ve sonuçlara bakıldığında, bu düşüncesinin doğru çıktığını üzülerek görmektedir. Performans yönetmeliğinin bir yanlış veya eksiğinin düzeltilmeye çalışıldığında, 10 yeni yanlış veya eksikliğin ortaya çıktığını da görmektedir. Çalışma barışını, ekip çalışması ortamını bozan, hekimleri etik değerlerden uzaklaştıran, sağlığın maliyetini artırıp, hekimleri mutsuz eden bu uygulamadan vazgeçilmesi en doğru karar olacaktır. Performans puanları ve puan bağlamında ücretlendirilmelerinde hekimin emeği ve yapılan işin riski göz ardı edilmektedir. Bu sistem hekimleri daha az risk taşıyan, daha çok puan kazanabilecekleri girişimlere itmektedir Doğum ve sezaryen ücretleri maliyetin çok altındadır. Yapılan pek çok müdahale ve tedavinin ücret karşılığının olmaması hastaneleri zarara sokarken kadın doğum hekimlerini de diğer branşlara göre daha çok mağdur etmektedir. Cerrahi branşlara vizit için performans puanı verilmemesi, bu branşların sadece ameliyat yaptığının düşünülmesi, tıbbi tedavinin puanlandırılmaması da ayrı bir sorundur.. Gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon, diyabet, bebeğin gelişme geriliği başta olmak üzere onlarca hastalık tıbbi olarak tedavi edilmekte, bu işte sorumluluk alan hekimlerin hizmeti göz ardı edilmektedir. Özellikle eğitim hastanelerinde çalışan kadın doğum hekimlerinin mağduriyeti daha da fazladır. Performans hesaplamasında kullanılan formüllerde Bakanlığa bağlı eğitim araştırma hastanelerinde görev yapan hekimlerin aleyhine bir çok bileşen yer almaktadır. Örneğin; kurum hastanelerindeki hekimlerle benzer işleri yapan, üstelik asistanların eğitiminde rol alıp sorumluluklarını üstlenen hekimlerin kadro unvan katsayıları daha düşük tutulmaktadır. Kliniğin verdiği tüm hizmetlerin ve onlarca asistanın sorumluluğunu alan eğitim kadrosunun geliri, asistan sayısı arttıkça, azalma göstermektedir.. Eğitim araştırma hastanelerinde bir kliniğin puanı hesaplanırken, uzmanların aldığı puanlar toplanmakta, asistanlar da dahil klinikteki tüm doktor sayısına bölünmektedir. Asistan sayısı ne kadar az ise hekimlerin geliri de o kadar artmaktadır. Oysa, asistan bulunmayan kurum hastanelerinde uzmanların aldıkları puanlar doğrudan kendilerine yazılmaktadır. Bu nedenledir ki, performansa dayalı ek ödeme uygulanmasından bu yana eğitim veren klinikler asistan doktor alımlarını azaltma, mümkünse rotasyoner asistan kabul etmeme eğilimindedir. Bir eğitim hastanemizde 70 kadın doğum asistanı olması nedeniyle hekimler 2-3 bin lira performans alabilirken, aynı hastanede yıllardır asistansız olarak çalışan bir klinikte hekimler 5-7 bin lira performans almaktadır. 2. basamak kurum hastanelerinde çalışan kadın doğum hekimleri ise, eğitim hastanelerinde çalışanlara göre aylık 2-3 bin fazla gelir almaktadır. Bu sistem, eğitimi değerlendirmemekte, eğitici kadrolarının ise çalışma şevkini kırmaktadır. TJOD’nin 8. Ulusal Kongresi’nde yapılan bir sunumda sağlıkta dönüşümden memnuniyetin pratisyen hekimlerde % 39, uzman hekimlerde %5, eğitim kadrolarında ise %2 olduğu görülmüştür. Bu sistem, eğitimi, kariyeri değil, parça başı iş yapıp günü kurtarmayı teşvik etmektedir. Hasta güvenliği ve toplum sağlığı açısından sağlık metalaştırılmamalı, hizmette sayılar değil kalite ön planda tutulmalıdır. . TJOD, performans uygulamasındaki kadın-doğum hekimlerine aleyhine olan düzenlemeler ile ilgili yasal yollara başvuru hazırlığını yapmış olmakla beraber yeni yönetmeliği bekleme kararı almıştır. Yeni yönetmelik ile haksızlıklar düzeltilmez ise yasal yollara başvurulacaktır.