Tjod’dan Performans Puanları ile İlgili Açıklama

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak girişimler işlem puanlarındaki değişiklikleri, eksikliklerine rağmen olumlu bulduğunu açıklamıştır.

Sağlık Bakanlığı 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak girişimsel işlem puanlarını ilan etmiştir. Kadın Doğum uygulamalarındaki yapılan olumlu değişiklerden memnun olduğumuzu bildiririz.. Normal doğum için meslektaşlarımızın aldığı girişimsel işlem puanları çok düşük idi. Sonuçta Kadın-Doğumcular diğer branşlara göre çok daha az gelir ediyorlardı. TJOD Ocak 2010’de performans uygulamalarıyla ilgili düzenlediği çalıştayda konuyu tüm detayları ile incelemiş ve hazırladığı dosyayı Bakanlığa iletmiştir. Performans uygulamasının, hekimliğin tıbbi etiğe uygun yapılması önünde bir engel olduğunu kabul etmekle beraber eğer bu uygulama devam edecek ise mahsurlarını azaltacak önerilerimiz de sunulmuştur. Normal doğum için puanların artırılması çok olumludur. Hekimleri “Sezaryen” den uzaklaştırmak adına çok emek ve sorumluluk gerektiren bu işlemin puanının çok düşük olması ise zaman içinde başka mahsurlara yol açacaktı.

Laparaskopik ve histeroskopik cerrahi puanlarının değişmemesi, obstetrik ultrasonografi için sadece radyoloji uzmanlarına puan verip kadın-doğumculara bunun yarısı kadar puan verilmesine devam edilmesi performans uygulamasında eleştirdiğimiz diğer konulardı. Bu olumsuzlukların da bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz.

6-7 Kasım 2010 tarihlerinde yaptığımız TJOD Genel Kurulu nedeniyle 43 şubemizden katılan 159 delegemiz ile yaptığımız görüşmelerde; doğum ve sezaryen için SGK tarafından ödenen ücretlerin hastanenin masraflarını bile karşılamaktan uzak olduğunu ve hastaneleri zarara soktuğu, dolayısıyla diğer branştaki hekimlerin de gelirlerinin düştüğü, sonuçta Başhekimlerin bu işlemler için yapılan tetkik ve tedavilerin azaltılması için baskı yaptığı öğrenilmiştir. Gerçekten de gerek Sağlık Bakanlığı Hastaneleri gerek Üniversiteler doğum yapan veya sezaryen olan her hasta nedeniyle zarara uğramaktadır. Hastalarımız için gerekli gördüğümüz tetkik ve tedavilerin gelir endişesiyle yeterli düzeyde yapılmaması kesinlikle kabul edilemez. Hastanelerimizi bu ortama iten ücret tarifelerinin bir an önce gerçekçi rakamlara çıkarılması acilen yapılmalıdır.

TJOD, hastalarının yararı doğrultusunda hekimler için uygun olanların sağlanması için ilgili her kurum ve kişi ile ortak çalışmaya , katkı vermeye devam edecektir.