TJOD’dan Medyada Çıkan bir Haberle İlgili Basın Açıklaması

9.1.2010 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde Ayşe Arman’ın köşesinde “İnsanın en küçük formuna dokunmanın mutluluğu” başlığıyla bir yazı yayınlanmıştır. Yazar haberinde, hekimin, hastanın ve hastanenin onayıyla sezaryen ameliyatına girmiş, göbek kordonunu kesmiş ve operasyona bizzat iştirak etmiştir.Olayda yer alan meslektaşımızla ve hastaneyle ilişkili olarak övücü yorumlar yapılmış, operasyon tek tek karın katları tarif edilerek anlatılmış, ve fotoğraflara yer verilmiştir. Olay meslektaşlarımız arasında büyük tepkiyle karşılanmış ve üzücü yorumlara neden olmuştur.

Söz konusu haberi ne meslek etiği ne de gazetecilik etiği ile açıklamak mümkün değildir. Hekimlik meslek etiği kurallarına göre “Hekim, mesleğini uygularken reklam yapamaz, ticari reklamlara araç olamaz, çalışmalarına ticari bir görünüm veremez; insanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamaz”. Haberde meslektaşımız hakkında yapılan tanımlamalar, kişisel değerlendirmelerin ötesinde reklam ögeleri taşımaktadır.

Hekimin tıp personeli olmayan bir kişiyi, tanınmış bir gazeteci de olsa cerrahi deneyim ve birikim gerektiren bir operasyona alma yetkisi yoktur. Bu hem hasta güvenliğine hem fetus güvenliğine ve haklarına aykırı , kabul edilemez bir davranıştır. Bir cerrahi müdahalenin öğrenci, asistan veya uzman hekim eğitimi için fotoğraf veya video ile kayıt edilmesi her zaman yapılan bir iştir. Halkın bilgilenmesi için ise uygun, eğitimli ekip tarafından belgesel hazırlanması ve televizyonlardan gösterilmesi de yıllardır yapılmaktadır. Ancak bir hekim veya kurumu tarafından magazin yazıları yazan bir yazarın davet edilip ekibiyle beraber ameliyathaneye girmesi, hatta yazarın yıkanıp steril ameliyat gömleği ve eldivenle ameliyat masasında durması, rahime dokunması, göbek kordonunu kesmesi, yenidoğan bebeği resim çekilmesi için kucağına alıp gerekli ilk yardımların veya bakımın gecikmesine neden olması kabul edilemez. Bir asistan veya hemşire bile belli bir süre eğitimden sonra ameliyata katılabilir. Yeni ameliyat ekibine katılan kişiye hemen bıçak, makas ile kesme veya dikiş atma sorumluluğu verilemez. Yasalarımıza göre tıbbi veya cerrahi müdahale hasta onay verse bile Sağlık Bakanlığının yetki verdiği sağlık çalışanları dışında kimse tarafından yapılamaz.

Hekimlerin, mesleğin etik prensiplerine aykırılık nedeniyle değerlendirileceği öncelikli ve doğru yer yasalarımıza göre Tabip Odaları Onur Kurulları ve TTB Yüksek Onur Kuruludur. Derneğimiz, inceleme sonrası kendi Disiplin Kurulu çalışma usullerine göre gerekenleri yapmakla beraber konunun asıl muhatabı olan Tabip Odasına başvurmayı değerlendirecektir..

Haberin gazetecilik etiği açısından da aykırılıklar içerdiği görülmektedir. Basın Konseyi, bu olayı mercek altına almalı ve gerekli uyarıları yapmalıdır. Bugün hekimle beraber göbek kordonu kesen gazetecilerin, yarın polis muhabiri ise polisle beraber cop sallaması, savaş muhabiri ise askerle beraber kurşun atması, adliye muhabiri ise hakimle beraber karar vermesi mi beklenmektedir.?

Hekimler olarak, hekimlik mesleğinin yüce gelenekleri ve saygınlığına gölge düşürecek davranışlarda bulunmamalı ve mesleki etik değerlerimizi bu olay nedeniyle bir kez daha sorgulamalıyız. Meslektaşlarımızın , dayanışmamızı bozmadan gerekli duyarlığı göstereceğinden eminiz. Kamuoyuna saygı ile duyururuz…

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ( TJOD )