TJOD Zonguldak Şubesi Olağan Genel Kurulu | 07.03.2020

Saygıdeğer TJOD,

TJOD Zonguldak Şubesi olarak olağan genel kurulu hakkında yerel gazeteye de verdiğimiz bilgilendirme yazısı aşağıda mevcuttur,

Saygılarımla

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Zonguldak Şubesinin 7. Olağan genel kurul toplantısının

07.03.2020 tarihinde saat 14.30’da Ereğli Akçakoca Yolu, 40, Esenköy, Kozlu, Zonguldak adresinde yapılacaktır. Genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 14.03.2020 tarihinde (bu tarihi dikkate alınız) çoğunluğa bakılmaksızın aynı gündemle yapılmasına, toplantı düzenine aşağıdaki maddelere uyulmasına,

  1. Açılış, yoklama, saygı duruşu
  2. Divan Heyetinin seçimi
  3. Faaliyet raporlarının okunması
  4. Yönetim ve denetleme kurulunun ibrazı
  5. Yönetim ve denetleme kurulunun seçilmesi
  6. Genel merkez delegelerinin seçilmesi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

Oy birliği ile karar verilmiştir.