TJOD Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 08.11.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda Mevcut Yönetim Kurulu Görev Dağılımını yapmıştır;

Başkan
Prof.Dr. S.Cansun Demir
2.Başkan
Prof Dr Ali Baloğlu
Genel Sekreter
Prof.Dr. Ateş Karateke
Sayman
Doç.Dr Eray Çalışkan

Üyeler(Soyadı Sırası ile)

Op.Dr. Samet Bayrak
Prof. Dr. Önder Çelik
Prof Dr Fazlı Demirtürk
Prof.Dr.Haldun Güner
Prof.Dr.Talip Gül
Prof. Dr İsmail Mete İtil
Prof.Dr.Nedim Karadadaş
Prof.Dr Faik Mümtaz Koyuncu
Prof.Dr. Sinan Özalp
Prof.Dr M. Bülent Tıraş
Prof.Dr.Atıl Yüksel