TJOD Tıbbi Uygulamalara İlişkin Uyuşmazlıklarda Bilirkişilik Kursu

17-18 Nisan 2010 Hilton Oteli, Ankara

17 Nisan 2010 Cumartesi

08.30-90.00: Kayıt

09.00-10.00: Açılış Konuşmaları

10.00-10.30: Ara

10.30-10.40: Bilirkişilikte Etik İlkeler (Dr İsmail Dölen)

10.40-11.10: Tıbbi Uygulamalarda İzin Verilen Risk, Komplikasyon ve Malpraktis (Dr. Ahmet Nezih Kök)

11.10-11.30: Günümüzde Tıbbi Uygulamalara İlişkin Uyuşmazlıklarda Bilirkişilik Uygulamaları, Yüksek Sağlık Şurası, Adli Tıp Kurumu Çalışmaları (Dr. Ferit Saraçoğlu) 

11.30-11.40: Hizmet Kusurlarının Çalışma Koşulları ve Altyapıyla İlgisi (Dr Sadiye Eren)

11.40-12.10: İdari Yargı Alanında Tazminat Davaları (Aydın Akgül, Danıştay Hakimi)

12.10-12.30: Tartışma

12.30-14.00: Öğle Yemeği

14.00-14.30: Tıbbi Sorumluluk ve Tazminat Davalarında Bilirkişilik (Doç. Dr. Mehmet Demir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

14.30-15.00: Üniversite ve Devlet Hastanelerinde Tıbbi Hizmetlerden Kaynaklanan Sorumluluk (Mustafa Kıcalıoğlu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi)

15.00-15.45: Tıbbi Hizmetlerde Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumluluk (Nejdet Şatır, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi)

15.45-16.15: Tartışma

16.15-16.30: Ara

16.30-17.00: Ceza Hukukunda Bilirkişilik (Doç. Dr. İlhan Üzülmez, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

17.00-17.45: Ceza Hukuku Açısından Tıbbi Sorumluluk (Hasan Tahsin Gökcan, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi)

17.45-18.30: Tıbbi Uygulamalardaki Taksirli Suçlar (Ahmet Toker Yargıtay 9. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi)

18.30-19.00: Tartışma

18 Nisan 2010 Pazar

Katılımcılar iki gruba ayrılacaktır. Her gruba Eğiticiler interaktif  olarak Bilirkişi Raporu hazırlama örnekleri sunacaktır.

08.30-10.30: 1. Katılımcı Grubu / 1. Eğitici Grubu(1. Salon) — 2. Katılımcı Grubu / 2. Eğitici Grubu(2. Salon)

10.30-11.00: Ara

11.00-13.00: 1. Katılımcı Grubu / 2. Eğitici Grubu(1. Salon) — 2. Katılımcı Grubu / 1. Eğitici Grubu(2. Salon)

 1. 1. Eğitici Grubu (Soyadı sırasına göre)
  • Av. Sunay Akyıldız (İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Grubu Başkanı)
  • Dr. Nur Birgen (Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Komisyonu Başkanı)
  • Prof. Dr.Gürsen Gündem (Ege Ün. Tıp fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AB Dalı)
  • Prof. Dr.Rıza Madazlı (Cerrahpaşa Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AB Dalı)
  • Prof.Dr. Onur Karabacak (Gazi Ün. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AB Dalı, TJOD Etik ve Hukuk Kurul Üyesi)
  • Doç.Dr. Ferit Saraçoğlu (TJOD Etik ve Hukuk Kurul Üyesi)
 2. 2. Eğitici Grubu
  • Prof. Dr. Filiz Avşar(Atatürk Eğitim Hastanesi, Ankara)
  • Dr Samet Bayrak (TJOD Gaziantep Şb. Başkanı)
  • Prof. Dr. Nedim Çiçek (Yüksek Sağlık Şurası Üyesi)
  • Dr. Sadiye Eren(TJOD Yönetim Kurulu Üyesi, Etik ve Hukuk Kurul Üyesi)
  • Av. Tahir İlhan(TJOD Avukatı)
  • Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök (Atatürk Ün. Tıp Fak. Adli Tıp AB Dalı, TJOD Etik ve Hukuk Kurul Üyesi)
  • Yard. Doç. Dr. Nezih Varol (Adli Tıp Uzmanı (Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)