TJOD & Sn. Sare Davutoğlu Görüşmesi

Sağlık Bakanlığı ile ortak düzenlenecek, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının ve kadın sağlığı sorunlarının tartışılacağı çalıştay kapsamında, TJOD olarak Sn. Sare Davutoğlu ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının sorunları üzerine 4.4.2016’da bir görüşme gerçekleştirip aşağıdaki taleplerimizi ilettik;

***Sağlıkta dönüşüm politikalarından sonra hizmeti alan halk çok mutlu iken, hekimler, özellikle de kadın hastalıkları ve doğum uzmanları için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bunun nedeni, kadın hastalıkları ve doğum branşının performans puanları çok düşük olup yapılan işin çok riskli olması. Malpraktis sigortasında en yüksek sigorta primini kadın doğumcular öderken aldıkları performans diğer branşlardan hakkaniyetsiz şekilde düşüktür. Yaptığımız bazı işlemler performans puanına tabii değildir. Örnek verilecek olursa ikinci düzey USG SGK tarafından ödenmemektedir. Bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılması,

***Yüksek sezaryen oranlarının azaltılması için normal doğum sırasında olası komplikasyonlar sonucunda hekimin karşılaşabileceği Malpraktis tazminatlarının Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmesinin sağlanması,

***Hekimlerin aylık kazançlarının çok azı gerçek maaşı olup, emekliliklerine yansımamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi,

***Özel hastanelerde çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının sözleşme şartlarının hakkaniyetsiz ve kabul edilemez olduğu ve ciddi mağduriyetlere sebep olduğu bilinmektedir. Bu konuyla ilgili olarak TJOD tarafından hazırlanacak sözleşme örneğinin desteklenmesi,

***Kadın doğum hekiminin kamuoyunda mevcut imajını değiştirmeye yönelik (sezaryen oranlarının düşürülmesi normal doğum oranlarının olması gereken seviyeye taşınabilmesi için) TJOD tarafından tespit edilecek bazı sloganların kamu spotu haline getirilerek görsel ve yazılı basında yer verilmesi,

***TJOD yönetimince görsel medyada özellikle dizilerde yer alan ve lekelenen “kadın doğumcu imajı”nın düzeltilmesine yönelik RTÜK nezdinde yapacağımız girişimlerin desteklenmesi.

Taleplerimiz ile ilgili olarak Sn. Sare Davutoğlu yardımcı olacağını belirtmiştir. Hassasiyetinden ötürü kendilerine teşekkürlerimizi sunarız.

 

TJOD Yönetimi Adına

Prof.Dr.S.Cansun DEMİR

Prof.Dr.Ali BALOĞLU

Prof.Dr.Ateş KARATEKE

Op.Dr.Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU

Op.Dr.Volkan KURTARAN

TJOD_sare_davutoglu