TJOD Olağan Genel Kurul Kurulu Sonrası Tüzük Değişiklikleri

Değerli Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Üyeleri ;

2 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen TJOD Olağan Genel Kurul Kurulu sonrası Tüzük değişiklikleri Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.Onaylı Tüzük aşağıdaki  gibidir.

Değişikliği önerilenV-DERNEĞİN ORGANLARI B) GENEL YÖNETİM KURULU ‘Genel Yönetim Kurulu Üyeliği ardışık en fazla 3 dönem ;Genel Başkanlık en fazla 1 dönem yapılabilir’’ maddesi Türk Medeni Kanun uyarınca uygun görülmemiş olup  bu madde çıkarılmıştır. Ancak  diğer değişiklik önerileri (‘’ Üye sayısı 1000’in üzerinde olan illerde birden fazla  şube kurulabilir.İstanbul ili “İstanbul ,Avrupa” ve “İstanbul,Anadolu” olmak üzere iki ayrı şubeyle temsil edilir.  vs) kabul edilmiştir.Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla