TJOD İstanbul Anadolu Şubesi Duyurusu

Değerli Meslektaşlarımız;

TJOD İstanbul Anadolu Şubesi’nin 29 Mayıs 2016’da yapılacağını ilan ettiği Olağan Genel Kurulu ile ilgili olarak gerek mail ortamında gerekse sosyal medyadaki iddialar ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur:

1. “TJOD İstanbul Anadolu Şubesi” TJOD Genel Kurulu kararı ile ve “Dernekler Kanunu’nun”  ilgili hükümlerine uygun olarak 01.02.2015 tarihinde kurulmuş yasal bir şubemizdir. Aksi görüşlere karşın 15 milyon kişinin yaşadığı ülkemizin en büyük kentinde TJOD’un 2. şubesi olarak başarı ile görev yapmakta ve Anadolu yakasında çalışan meslektaşlarımızı temsil etmektedir. Ayrıca kurulan acil kanama ekibi ile gönüllülük üzerine İstanbul’daki yardım isteyen tüm meslektaşlara mesleki dayanışmanın güzel bir örneği gösterilmiştir.

2. “TJOD İstanbul Şubesi”, genel merkezimize ve yeni kurulan Anadolu şubesine İstanbul Anadolu’da oturan veya çalışan üyelerin önce sadece isimlerini göndermiş; daha sonra uyarımız üzerine üyelerin diğer bilgilerini de göndermiştir. Ancak ilgili şube, Anadolu yakasında oturan üyelerin İstanbul Avrupa şubesinden istifa dilekçelerini, “TJOD İstanbul Anadolu Şubesi’ne” kayıt olmak istediklerine ait imzalı dilekçeyi ve üyelerin nüfus cüzdan fotokopilerini ne Genel Merkezimize ne de TJOD İstanbul Anadolu Şubesi’ne göndermemiştir. Yalnız ad, soyad ve telefon numarası ile şubeye üye olmak mümkün değildir. Her şubenin nasıl üye kaydedeceği ve üyelik için üye kayıt defterindeki gerekli bilgiler dernekler kanununda belirtilmiştir.

3. “TJOD İstanbul Anadolu Şubesi”, kurulduğu tarihten bugüne yaklaşık 15 bilimsel toplantı yapmış, her bir toplantıda “üye kayıt deskleri” kurmuş, her başvuran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanını üye yapmış ve hiçbir meslektaşımız geri çevrilmemiştir.

4. Ayrıca, Sayın Prof. Dr. Fuat Demirci, 25 Ocak 2016’da Kadın Doğum Facebook grubundan çağrıda bulunarak İstanbul Anadolu yakasında oturan Kadın Doğum Uzmanlarının “TJOD İstanbul Anadolu Şubesi”ne üye olmaları gerektiğini bildirmiş ve üye kayıt formunun örneğini yayınlamıştır. Bu çağrı üzerine elektronik ortamdan başvuran ve gerekli belgelerini gönderen tüm meslektaşlarımız şubemize üye olarak kaydedilmiştir.

5. Derneğimize üye kayıt formunu doldurarak ve nüfus cüzdanı örneklerini teslim ederek başvurmuş ve üye yapılmamış hiçbir meslektaşımız bulunmamaktadır.

6. Şu andan itibaren yukarıda sözü edilen belgelerle TJOD İstanbul Anadolu Şubesi’ne başvuracak her meslektaşımız da ilgili şubeye üye olarak kaydedilecektir.

7. “TJOD İstanbul Anadolu Şubesi’nin “Olağan Genel Kurulu” 30 Nisan 2016 tarihinde gazetede yayınlanarak duyurulmuştur. Ayrıca web sitemizden de gerekli duyuru yapılmıştır. İddia edildiği gibi ortada “kaçak” bir seçim yoktur.

8. Burada bizim açımızdan üzücü olan, kendi üzerine düşen şekilde devretmesi gereken bilgi ve belgeleri uygun şekilde devretmeyen TJOD İstanbul Şubesi’nin, tüzel olarak ayrı bir yapıya sahip olup kendisiyle aynı haklara sahip olan TJOD İstanbul Anadolu Şubesi’nin olağan genel kurulu ve üyeleri ile ilgili olarak bir bardak suda fırtına koparmaya çalışmasıdır.

Mevcut durumu bilgilerinize arz eder, saygılarımızı sunarız.

TJOD İstanbul Anadolu Şubesi

Yönetim Kurulu