TJOD Hekim’e Saldırıyı Kınıyor

TJOD: Hekime saldırıyı kınıyor, Bakanlıktan da aynı tavrı bekliyoruz

Mete Generaloğlu/ Ankara

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistan doktorlarından Nail Erdoğan’ın hasta yakını tarafından saldırıya uğrayarak darp edilmesine Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nden tepki geldi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil, hekime yönelik bu tür olayların hiçbir mazereti olamayacağını belirtti.

Prof. Dr. İsmail Mete İtil, “Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği olarak, hekim arkadaşımıza görevi başında yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Hekimlerin çalıştığı bu yoğun ortam içerisinde, inanılmaz boyutlara varan hasta yükü altında canla başla çalışan arkadaşlarımızın bu tip şiddet olaylarına maruz kalması hepimizi derinden üzmektedir” dedi.

Hukuksal ve manevi destekçisi olacağız,
Darp edilen Dr. Nail Erdoğan’ın destekçisi olacaklarını sözlerine ekleyen Prof. Dr. İtil, “Şiddete başvuran kişinin yakınına yardım etmek isteyen ve onu tedavi etmek için elinden geleni yapmaya çalışan arkadaşımıza böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir şekilde hoş görülür tarafı yoktur. Bunun asla bir mazereti olamaz. Türk Jinekoloji Derneği davaya müdahil olacaktır ve dava ile ilgili tüm aşamaları da yakından izleyecektir. Arkadaşlarımız sahipsiz değildir. Hukuksal olarak, bir sivil toplum örgütü olduğumuzun bilinciyle elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Biz bu konuda bakanlığın da aynı hassasiyeti göstereceğini umuyor ve hekim arkadaşımıza olan saldırıyı kınamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Bakanlığın hekimin yanında olduğunu hissettirmesi lazım
Sağlık sistemindeki aksaklıkların hekimlere mal edildiğini ifade eden Prof. Dr. İtil, “SGK ile hastaların sevk zinciri olmadan direkt olarak hastanelere başvurmaları iş yükünü aşırı şekilde artırmıştır. Hekimlerin giderek ağırlaştırılan çalışma koşullarında ve bu yoğunluk içerisinde iletişim eksiklikleri yaşanmaktadır. Hasta yakınları, sağlık kuruluşlarına önyargı ile gelmektedirler. Bu önyargılardan bir tanesi, sağlık sisteminin artık tamamen iyileştiği, sistemde hiçbir sorun kalmadığı ve hızlı bir şekilde tüm hastalara bakılabileceği şeklindedir. Oysaki Türkiye’deki alt yapı henüz bu beklentiye cevap verecek yeterlilikte değildir. Beklenti büyük olunca, herhangi bir aksamada hasta ve yakınları hekimi suçlamaktadır. Bu suçlayış genellikle hekime şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır ”dedi.

Cezalar yetersiz kalıyor
Görevleri başındaki hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının faillerine verilen cezaların çoğu zaman yetersiz kaldığını sözlerine ekleyen İtil, “Hekime darpa verilen cezalar yetersiz kaldığı, medyada yer bulmadığı için caydırıcı olamamaktadır. Sağlık Bakanlığı ve Devletin hekimin yanında olduğunu hissettirmesi gerekmektedir. Biz hekim onurunu yükselten, toplumda hekime karşı eskiden var olan sevgi ve saygıyı yücelten bir kampanya başlatmak niyetindeyiz” şeklinde konuştu.