TJOD Gezi Parkı Eylemi Duyurusu

HEKİM YEMİNİMİZDEN ve İNSANLIK ONURUMUZDAN ASLA VAZGEÇMEYİZ

Saglık Bakanlığı, inanılması güç bir habere imza atarak, gönüllü hekim ve sağlık personelinin Gezi Eylemi protestolarında yaralanan ve hayati risk taşıyan eylemcilere, tıbbi destek sağlaması hakkında soruşturma açtığını duyurmuştur.

Bilindiği üzere, eylemin ilk günlerinde de, sağlık bakanlığı, “ambulanslarda eylemci mi taşıyacağız?” gibi insanlığa ve hekimlik onurumuza yakışmayan demeçleriyle gündeme gelmiştir.

Deprem, afet, savaş, çatışma ve benzeri olağanüstü hallerde, dünyanın her yerinde, gönüllü hekimler ve sağlık personeli, olaylardan etkilenen insanlarin tıbbi yardımına koşmaktadırlar.

Türk hekimleri de, gecmişte çeşitli depremlerde ve doğal afetlerde de örneklerine rastlandığı üzere, bu anlamda insani ve mesleki sorumluluklarını yerine getirmekte tereddüt etmemişlerdir. Gezi Eylemi sırasında, meslektaşlarımız ve diğer sağlık personelimiz, gecelerini gündüze katarak, yaralanan insanlarin yardımına koşmuş ve binlerce hasta ve yaralıya müdahale etmişlerdir.

Bunun aksini düşünmek bile olanaksızdır, alanda yardıma ihtiyacı olan hasta ve yaralılara mudahale etmemenin kendisi suçtur; hekimlik ve insanlık onuruyla bağdaşmaz.

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD) olarak, Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın takdir edilesi olağanüstü durum organizasyonun yanında olduğumuzu bildirir, bu insanca yaklaşımın soruşturma konusu edilmesinin tuhaflığı, haksızlığı ve hukuksuzluğunuTürk kamuoyunun değerli takdirlerine sunarız.

Saygılarımızla,

Türk Jinekoloji Derneği Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Cansun Demir

TJOD Başkanı