TJOD Gezi Parkı Eylemi Açıklaması

Değerli meslektaşlarımız,

Ülkemiz son iki haftadır, çevreci reflekslerle başlayıp, kısa zamanda halkın bir kesiminin çevreci, sosyal ve siyasal isteklerini dillendirdiği toplumsal olaylara sahne olmaktadır. Kısa zamanda ülkenin bir kaos ortamına sürüklenmesine sebebiyet verecek ölçüde artan olaylar, polisin uyguladığı orantısız şiddet ve halk arasına karışan , kontrol edilemeyen grupların da katkısıyla daha da ilerlemiştir.Gelinen noktada uzlaşma arayışları başlamış ve eylemler geçmişe oranla nispeten hafiflemiştir. Umudumuz  ve dileğimiz  bu olayların toplumsal bir uzlaşı içerisinde, kimsenin daha fazla zarar görmeyeceği bir şekilde sonuçlanmasıdır.

Toplumu kutuplaşmaya götürebilecek bu süreçte, TJOD Yönetimi beş bine yakın , birbirinden farklı siyasi, toplumsal ve etnik özellikteki üyelerinin tümünü düşünen kurumsal bir anlayış ve vakar içerisinde , kışkırtıcı, tırmandırıcı siyasal bir söylemde bulunmamayı tercih etmiştir. Meslektaşlarımızınözlük hakları, hekimleri ilgilendiren yasalarda tüzüğü gereği eleştirel, yapıcı, muhalif tavırları her zaman sergilemekten en ufak bir tedirginlik duymayan dernek yönetiminin böylesine karmaşık ve toplum kesimlerini karşı karşıya getirmeye meyilli bir durumda sağduyulu davranması , mail gruplarında eleştirilerini dile getiren bir kaç kişi dışında yerilmediği gibi, olaylar sırasında İstanbul Şubesi dışında açıklama yapılsın yönünde hiçbir şubemiz ya da meslektaşımız tarafından bir talep de olmamıştır. TJOD İstanbul Şubesi Başkanı’na da ,TJOD Merkez Yönetimi’nin konuya bakışı karşılıklı değerlendirilerek iletilmiş ve açıklama yapılmaması kararı ağırlık kazanmıştır.

TJOD, bir Sivil Toplum Kuruluşu ( STK )’dur.

STK’lar , resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak tüzüklerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışan kuruluşlardır. Türkiye’de çok sık olarak toplumsal şiddet olayları, sosyolojik kırılmalar ( Reyhanlı patlamaları, Alkol Yasası vs gibi )oluşmaktadır. Bu olayların herbirinde TJOD’nin çıkıp açıklama yapması, ya da bazılarında yapıp bazılarında yapmaması ya da siyasi fikrine uygun tepkilere öncelik vermesi söz konusu olmadığı gibi, gerekli de değildir.TJOD’nin amaçları içerisinde “toplumsal olaylarda demeç vermek” ya da siyasal yelpazenin herhangi bir kesiminin yanında olmak gibi bir madde bulunmamaktadır. Yine tüzüğümüzün 3. Maddesi “dernek siyasetle meşgul olmaz” şeklindedir.

Kişisel coşkularını kurumsal davranan TJOD’ye çatarak, onun yönetimini onursuzluk ve korkaklıkla suçlayarak , işi “hükümetle çıkar işbirliği içinde olunduğuna” kadar götürerek, ifade etmeye çalışanları fikirlerine saygı duymakla birlikte, gülümseyerek karşıladığımızı belirtmek isteriz.Bundan ayrı olarak, binlerce kişinin çalıştığı özel hastanelerde çalışmayı ulusalcı olmayan bir tutum olarak gören, burada çalışanların zaman içerisinde benliklerini kaybedeceğini ileri süren hocamızı da tüm özel hastanelerde ve özel sektörde  çalışan arkadaşlarımızdan özür dilemeye çağırıyoruz. Sağlık sisteminin bugünkü halinde özel hastanede çalışanların yönetimde olmamasını ya da sayıca çokça olmasınıbenliğinden kopmak olarak niteleyen bir anlayış, bizim anlayışımıza uygun değildir. Amaçlarından birisi“Meslektaşlar arasında iletişimi kuvvetlendirip deneyimleri paylaşarak daha bilinçli olarak mesleğe ve topluma yararlı olmak “ olan bir derneğin yönetimi tüm sektörü, kamusu ve özeliyle bütüncül olarak temsil eden bir yapıda olmalıdır.TJOD Yönetimini “gençlere destek olmakla, kongrelerde konuşma vermekle “suçlayanların şimdi gençleri destekler gözükmeleri inandırıcı olmaktan çok uzaktır.

TJOD Yönetimi, meslektaşlarımızdan aldığı güç ve destekle,kararlı, yapıcı ve geliştirici çalışmalarına devam etmektedir.TJOD ile direkt ilgisi olmayan bir toplumsal olayı bile, TJOD Yönetimini zayıflatmak için fırsat olarak gören zihniyeti camiamız yakından tanımakta ve bilmektedir. Bir siyasinin dediği gibi “ambulansın peşine takılan taksi gibi” bu şekilde pirim yapacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içerisindedirler.

Tüm meslektaşlarımızı saygı ile selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

TJOD yönetim kurulu adına

Prof Dr Cansun Demir

TJOD Yonetim  Kurulu Baskani