TJOD Genel Merkez Genel Kurulu

TJOD Yurtdışı Uzmanlık Sonrası Eğitim Bursları

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Genel Merkez Genel Kurulu 23.11.2008 tarihinde yapılmıştır. Yapılan oylama sonucunda, TJOD Genel Merkez yönetimine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve görev dağılımları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Başkan Prof. Dr. İsmail Mete İtil

II. Başkan Prof. Dr. M. Bülent Tıraş

Genel Sekreter Prof. Dr. Cansun Demir

Sayman Doç. Dr. Süleyman Akhan

Y.K.Üyesi Prof. Dr. Haldun Güner

Y.K.Üyesi Prof. Dr. Sedat Kadanalı

Y.K.Üyesi Prof.Dr. Semih Özeren

Y.K.Üyesi Prof. Dr. Fuat Demirci

Y.K.Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu

Y.K.Üyesi Prof. Dr. Oya Gökmen

Y.K.Üyesi Prof. Dr. Ateş Karateke

Y.K.Üyesi Doç. Dr. Ali Baloğlu

Y.K.Üyesi Doç. Dr. İsmail Dölen

Y.K.Üyesi Op. Dr. Sadiye Eren

Y.K.Üyesi Op. Dr. İnci Davas