TJOD Duyurusu

Jinekoloji,  kadın sağlığı alanında sürekli gelişim gösteren , teknolojiyi maksimum oranda kullanan branşlardan birisidir.   Jinekolojide kozmetik uygulamalar  ABD’den başlayarak hızla avrupaya yayılmış ve son yıllarda ülkemizde de bu konuda uygulamalar yapan hekim sayısı artmıştır.

Kozmetik jinekoloji  içerisinde  lazer uygulamaları (Lazerle vajen daraltılması, lazerle stress inkontinans ve prolapsus tedavileri vb),  cerrahi düzeltmeler (labioplasti, perineoplasti, vb), dolgu maddelerinin kullanımı (kimyasal dolgu maddeleri, yağ transferi vb), botilinum  toksini kullanılarak yapılan tedaviler (vajinismus, stress inkontinans tedavileri, estetik diğer uygulamalar), abdominoplasti ve liposuction (abdomende , pubiste vb) yer almaktadır.

Google arama motorunda “kozmetik jinekoloji”  araştırıldığında yaklaşık 110000, “cosmetic gynecology” sorgulandığında yaklaşık 8 240 000 sonuç çıkmaktadır.  Konuyla ilgili bilimsel yayınlar da hızla artmaktadır.

2011 yılında Obstetric and Gynecology  Clinics of North America 3 ayda bir yayınladığı sayılarından birisini tümüyle bu konuya ayırmıştır.

Kozmetik Jinekoloji  International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) tarafından da kabul edilmiş ve son Roma’daki Dünya  Kongresinde  bu konuya da bir oturum ayrılmıştır.

Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) 2013’te konuyu resmen mesleki bir alan olarak kabul etmiş ve  yanlış uygulamalardan kaçınmak için gerekli etik kuralları bir kitapçık olarak yayınlamıştır (RCOG sitesinden ulaşılabilir).

American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) de konuyu kabul etmekte ancak  bu ameliyatların jinekologlarca çok uzun süredir yapıldığını belirterek yeni isimler takılmasına ( vajinal gençleştirme vb) karşı çıkmakta ve etik kurallara ve eğitime önem verilmesine dikkat çekmektedir.

Liposuction tedavisini tıbba ilk kazandıran 1970 li yılların başında İtalyan Jinekologlardır.  Bundan sonra hızla artarak  bir tedavi olarak yaygınlaşmıştır.  Konuyla ilgili gerekli eğitimi almış jinekologların;  abdominal, pubik ve diğer kendilerine uygun alanlarda  liposuction veya laser liposuction kullanmaları söz konusudur .  Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere  jinekologlar bu tedavileri yaygın olarak kullanmaktadır.  Karın jinekologların ana çalışma sahaları arasındadır.  Anatomisi çok iyi bilinmektedir. Bir jinekolog, abdomende gerektiğinde çok geniş insizyonlar yapmakta  (göbek üzerine çıkan) , ameliyat sonrası komplikasyonlarını     (eviserasyon,  insizyonel herni vb) düzeltmektedir. Dolayısıyla; karında ve genital bölgede   düzeltici ameliyatlar yapılması (jinekolojik ameliyatlarla aynı anda ya da yalnız başına) ya da bu alanlarda liposuction kullanması son derece doğaldır.

Lazer, jinekologlarca, 70’li yılların sonunda,  önce vulva ve servikste  tedavi amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bugün ise çok yaygın olarak kullanımdadır. Son yıllarda bu alandaki en önemli gelişmeler; lazerle vajen daraltılması, prolapsus, stress inkontinans  ve atrofik vajinit tedavisidir.

Tüm dünyada  kozmetik işlemlerin % 75i cerrahi olmayan girişimlerdir ( Laser, ultrasonik kavitasyon cihazları, akustik şok cihazları, radyofrekans cihazları , dolgu, botoks, vb) .

Kozmetik işlemlerin yapılması, bizlerin çalışma kurallarını koyan , 1928 tarihli  “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” a göre özel bir kurs bile gerekmeksizin  her pratisyen hekim tarafından yapılabilir.  Bu kanunun ilgili maddelerinde ” pratisyen  hekimin her türlü enjeksiyonu yapabileceği , hatta  tüm küçük cerrahi müdaheleleri yapabileceği” açıkça yazılıdır ki; bir jinekolog, aldığı eğitimle cerrahi bir branşın hekimi olarak bunları rahatlıkla yapabilir. Ayrıca bilimin öğrenilmesi, öğretilmesi, yaygınlaştırılması  her Türk Vatandaşının anayasal hakkıdır.

Ülkemizdeki tüm jinekologları temsil eden, ana dernek olarak, biz, TJOD Yönetim Kurulu olarak;

“Kozmetik Jinekolojinin ” çalışma alanlarımızdan birisi olduğunu resmen kabul etmekteyiz ve jinekologların gerekli eğitimi aldıktan sonra   laser kullanabileceklerini , ciltte, karında ve genital bölgede kozmetik amaçlı çeşitli enjeksiyonlar , düzeltici  ameliyatlar ve liposuction yapabileceklerini belirtmek isteriz.

TJOD Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Cansun DEMİR

TJOD Başkanı