TJOD Derneği Meslektaşlarına ve Kamuoyuna Duyuru | 14.01.2015

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneğinden

Tüm Meslektaşlarımıza  ve  Kamuoyuna  Duyuru

Son yıllarda mesleki uygulamalarımız sonucunda   anne ve bebeklerde oluşan istenmeyen ve öngörülemeyen olumsuzluklarla ilgili konular çok yönlü araştırılmaksızın, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları basın ve yayın organlarında acımasızca eleştirilmekte, adeta tek taraflı  yargısız infaz yapılmakta ve kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir.

Yakın zamanda basında yer alan Serebral Palsi vakasında da aynı anlayış bilinen ve bilinemeyen birçok nedensel faktör söz konusu iken ilgili kurumu ve hekimi medyada hukuki süreç devam ederken haber konusu yaparak cezalandırılmıştır. Aslında derinliği bilinmeden ve bilimsel gerçekler yeterince araştırılmadan yapılan bu tip yayınlar en çok zararı anne ve bebek sağlığına ve  tıp mesleğine vermektedir.Bu tip girişimleri  kişisel haklara ve hekimlik onuruna saldırı olarak görmekte ve kınamaktayız.

TJOD, her zaman ilkesel duruşuyla bünyesindeki Hukuk-Etik Kurulu ve avukatlarımız aracılığı ile aleyhimizde açılmış davalara müdahil olmuş ve olmayı sürdürecektir. Yüksek Mahkeme Üyeleri ile kongrelerimizde yapılan ortak bilimsel toplantı ve oturumlarda, yargının hekimlik uygulamalarına karşı bakışı  ve anlayışı değerlendirilmiş  olup sorunlarımızın çözümü noktasında bu çalışmalara hızla devam edilecektir.

Bu bağlamda aleyhimizde açılan dava süreçlerinde  en kilit nokta ‘’Bilirkişilik’’ konusudur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarını en üst düzeyde temsil eden organ olarak  TJOD, tüm hukuksal süreçlerde bilirkişilik görevlendirilmelerinde rol alarak, kurumsal  etkinliği ile ilgili disiplinlerden adil ve yetkin uzman görüşlerinin alınmasını sağlamak  için gerekenleri yapacaktır. Meslektaşlarımızın hak ve hukukunu  tüm platformlarda korumaya kararlılıkla devam edilecektir. Saygılarımızla duyurulur.

 

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu adına

Prof.Dr.S.Cansun Demir

Başkan