TJOD’ den Kamuoyuna Açıklama | 4 Ocak 2014

Toplumda TAM GÜN YASASI olarak bilinen torba yasa, TBMM’den geçti. Tam gün çalışma ile hiç bir ilgisi bulunmayan, hekimi neredeyse bir köle haline getiren bu yasa sağlıkta var olan bozuklukları daha da artıracaktır.

Bu yasa ile AKP hükumetinin daha önce çıkardığı ve Anayasa Mahkemesi’nin reddettiği Üniversite Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyelerinin mesai sonrasında serbest çalışma özgürlüğü kısıtlanmaktadır.

Bu kanun ile hekimler mesai sonrasında özel hastanelere mahkum edilmekte ve böylece özel hastanelere ucuz iş gücü yaratılmaktadır.

Aynı üniversitede doktor bir öğretim üyesinin mesai sonrası serbest çalışması önlenirken, bir hukukçu ya da mühendis için aynı şey geçerli değildir.

Öğretim üyeleri muayenehane açamaz ama özel hastanelerde ucuza serbestçe çalıştırılabilir. Bu yasa ile artık acil bir durum ile karşılaşan hekimle, duruma müdahale ederken iki kere düşünmek zorunda kalacaktır.

” Acaba şu anda müdahale edersem, ruhsatsız sağlık hizmeti veriyorum diye başıma bir iş gelir mi ? ” diye düşünecektir.

Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir kısıtlama olamaz. Hekimlik evrensel bir meslektir. Hiç bir otorite, bir hekim bir hastaya yardım ediyor diye onu hapse atmaz. Böyle bir durum kabul edilemez.

Tıp Fakültelerinde iyice azalan eğitim kalitesi bu yasa ile daha da kötüleşecek, bu sistemde çalışmak istemeyen öğretim üyesi sayısı artacak, sistem içerisindekiler de mutsuz bir çalışma ortamına sürükleneceklerdir.

Torba Yasa, bir çok açıdan anayasaya aykırılıklar içermekte ve hekimlik uygulamalarını yeni bir kaosa sürüklemektedir:

En belirgin olanı, anayasanın eşitlik ilkesinden hareketle üniversitelerde bir ikilik yaratılmakta; Hukuk, mühendislik, ziraat fakültesindeki öğretim üyeleri mesai sonrasında kendi ofislerinde-bürolarında çalışabilecekken hekim öğretim üyeleri bu haktan yoksun bırakılmaktadır.

Bu kanun daha önce de Anayasa Mahkemesi’nce, anayasaya aykırı olduğu için reddedilmiş bir yasadır.

Hekimler bu süreç içerisinde kamuoyuna seslerini duyurabilmek için gazete ilanları yayınlamış ama ne yazık ki AKP Hükumeti bunların hiç birini dinlememiştir.

Buradan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı’ndan, bu anayasaya ve eşitlik ilkesine aykırı kanunu TBMM’ne geri göndermesini talep ediyoruz.

Eğer bu gerçekleşmez ise CHP’den zaten desteklemediklerini söyledikleri ve anayasaya aykırılıklar içeren bu yasayı Anasaya Mahkemesi’ne götürmesini talep ediyoruz.

TTB’yi ve diğer uzmanlık derneklerini hekimliği neredeyse bit köle düzenine çeviren bu yasa ile ilgili gerekli girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.

PROF. DR. S. CANSUN DEMİR
TJOD YÖNETİM KURULU BAŞKANI