TJOD Bilgilendirme

Toplum Tabanlı Serviks Kanseri Taramasında HPV DNA Kullanımı

Ülke genelinde 1.Ağustos.2014 tarihinden itibaren 1. basamakta (KETEM ve Aile Hekimliği birimlerinde) serviks kanseri taramalarında HPV DNA (Hybrid Capture 2) testi de kullanılmaya başlanmıştır. Test, Ulusal Tarama Standartlarına göre 30-65 yaş arası kadınlara uygulanmaktadır. Web tabanlı bir yazılım (HSBS) kullanılmakta olup bu yaş grubu dışındaki istemler kabul edilememektedir.

Tarama sürecinde;

–        Her başvurandan pap-smear ve HPV DNA olmak üzere 2 örnek alınmakta

–        Kişilerin önce HPV DNA örneğine bakılmakta;

o   HPV DNA negatif ise 5 yıl sonra test tekrarı (bu kişilerin pap-smearına bakılmıyor)

o   HPV DNA pozitif ise;

  • HPV tiplendirmesi (13 yüksek riskli HPV tipi tek tek)
    • Sonuç raporlarında 16 ve 18 belirtilmekte, 11 tip ise (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 ) “Diğer” diye belirtilmektedir.
  • Pap-smear değerlendirmesi (çift kör )

Testleri değerlendirmek için Ankara ve İstanbul’da iki tane laboratuvar kurulmuştur. Laboratuvarlar da örneklerin girişinden itibaren, insan hatasını en aza indirecek şekilde, tam otomatik dünya standartlarında cihazlar kullanılmaktadır. Uluslararası kalite standartlarına göre iç ve dış kalite kontrolü yapılmaktadır.

Test sonuçlarına HSBS yazılımı dışında  http://hpvtarama.saglik.gov.tr/duyurular/SonucSorgula adresinden de ulaşılabilir.

Birinci basamak tarafından yürütülen tarama programlarında kullanılan algoritma ise şöyledir;

içresim