TJOD Araştırma Ödülü Kazananlar

1. PROJE ADI:

Peri-İmplantasyon periyotta eksojen kullanılan progesteron ve/veya çinkonun normal veya unilateral tubal lugasyonlu sıçanlarda endometrial adezyon molekülerinden αvβ5 integrin ve vitronektin, kök hücre markerlarından KLF4, SOX2, C-MYC VE OCT4 ile implantasyon proteinlerinden WNT VE NOTCH ekspresyonuna etkisi.

Erol TAVMERGEN, Özlem YILMAZ DİLSİZ, Mete ERGENOĞLU, Gülperi ÖKTEM, Çağdaş ŞAHİN, Özgür YENİEL, Ege Nazan TAVMERGEN GÖKER.

2. PROJE ADI:

Polikistik over sendromlu hastalarda gen polimorfizmi ile endometr progesteron reseptörlerinin ilişkisi.

Faik Mümtaz KOYUNCU, Aslı GÖKER TAMAY, Aysun COŞKUNOĞLU, Tevfik GÜVENAL, Elgin TÜRKÖZ ULUER, Mahmut Kemal ÖZBİLGİN, Nagihan GÖKAY, Sema ORUÇ KOTAN, Fethi Sırrı ÇAM, Acer Yasemin YILDIRIM