TJOD 21-28 Nisan Ebelik Haftası Basın Bülteni

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

21-28 Nisan Ebelik Haftası 

Basın Bülteni

Değerli basın mensubu,

İçinde bulunduğumuz hafta ( 21-28 Nisan ) ” Dünya Ebelik Haftası ” olarak kutlanmaktadır.

Türkiye’de yaklaşık 48 bin 500 ebenin aktif olarak. Görev yaptığı bilinmektedir.  Araştırma sonuçlarına göre yaklaşık 37 milyon kadının yaşadığı ülkemizde bir ebeye ortalama 763 kadın düşüyor .

Ebelik oranlarına göre Türkiye’nin AB ülkeleri ile karşılaştırmasında ülkemizdeki doğurganlık hızı  da dikkate alındığında ebe sayısının ne kadar yetersiz olduğu görülmektedir. Hollanda, İngiltere gibi gelişmiş bazı Avrupa ülkelerinde  doğum ebeler tarafından yaptırılmaktadır.

Ülkemizde sezaryen oranlarını düşürülmesi isteniyorsa ebe sayısı, ebe eğitimi ve ebelerin  sosyo-ekonomik koşulları iyileştirilmelidir.

Eğitim  ve uygulama sonuçları incelendiğinde gebeliğin doğası gereği doğum olayının  mümkün olduğu oranda normal vajinal doğum şekliyle sonuçlanmasına odaklanmıştır.

 Ancak son yıllarda ebelerin ebelikten uzaklaşarak hemşirelik işlevlerini uygular hale gelmeleri ve çeşitli sağlık politikaları ile doğum olayından uzaklaşmaları Türkiye’de artan sezaryen oranlarının nedenlerinden biri olmuştur.

Ülkemizde sezaryen oranlarının sağlıklı bir şekilde azaltılabilmesi için uluslararası ebelik uygulamalarının ülkemizde de işlerlik kazanması gerekmektedir.

Kadın doğum uzmanları olarak en yakın çalışma arkadaşlarımız olan ebelerin ebelik haftasını kutluyor, ebelerin ve ebeliğin hak ettiği koşullara ulaşmasını diliyorum.

PROF. DR. S. CANSUN DEMIR

TJOD BAŞKANI