Tıpta Uzmanlık Tüzüğü

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin başvurusu üzerine;

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık süresi ve yandallarla ilgili olan bölümünde,

T.C. Danıştay 8. Dairesi, eğitim süresi ve yandallarla ilgili olan kısımda yürütmeyi durdurdu.

Karar metnine yandaki resimden ulaşabilirsiniz.