Tıbbı Kötü Uygulamaya İlişkin Tebliğ

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete’de ” TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ ” yayınlandı. Tebliğ kılavuzluğunda Sigorta ile ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu konuyla ilgili bilgilendirme yakında yapılacaktır.