Sosyal Medya da Yer Alan HPV ve HPV Aşıları ile İlgili Olarak En Çok Sorulan Soru ve Yanıtları

1-HPV aşısının topluma rahim ağzı kanseri aşısı olarak tanıtılması doğru mudur?

HPV aşısı HPV aşısı olarak tanıtılmaktadır. Kanser aşısı diye tanıtan meslektaşlarımız bu nedenle bilimsel arenalarda uyarılmaktadır.

2- HPV rahim ağzı kanserinin tek sebebi midir yoksa bir birliktelik (association) mi söz konusudur?

Serviks kanserli hastalarda HPV DNA tespiti doku çalışmalarında %96.6 olarak bulunduğundan HPV olmadan serviks ca olmaz. Elbette ki HPV enfeksiyonuyla karşılaşan 100 kadından sadece 1-3 kadın kansere gitmektedir. Persistan enfeksiyon veya kansere progrese olacak hastayı belirlemek bugün için mümkün değildir.

3- Gardasil, HPV’ nin kanserle ilişkilendirilen 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 ve genital siğillerle ilişkilendirilen 6 ve 11 numaralı tiplerine karşı koruma sağladığına göre kanserle ilişkilendirilen 15 tipten diğer 8’ ine karşı koruyucu olmayan bir aşının rahim ağzı kanserini kesin olarak önlemesi mümkün müdür?

Bahsi geçen 7 yüksek riskli HPV tipi servikal kanserlerin ortalama %90’ından sorumludur. Bu nedenle bu 7 tipe karşı %100 koruma söz konusudur. Diğer tiplerle halen servikal kanser gelişme riski vardır.

4- Birçok insanın bağışıklık sisteminin kolayca yendiği HPV enfeksiyonlarının aşı yapılan kişilerde diğer HPV’ lere karşı tabii bağışıklığı nasıl etkileyeceği biliniyor mu?

Gardasil’ in aşıdaki virüslere karşı yüzde 100 koruma sağladığı varsayılsa bile kanserle ilişkilendiren diğer virüslerin kanser yapma etkilerinin artmayacağının delilleri var mı?

HPV enfeksiyonunda tabii bağışıklık söz konusu değildir. Bu nedenle aşının olmayan tabii bağışıklığı negatif yönde etkilemesi de söz konusu olamaz.

5- Aşıda bulunan virüslere karşı oluşan antikorların koruyucu seviyelerinin ne olduğu ve antikor düzeylerinin kaç sene düşmeden devam edeceği biliniyor mu?

HPV’ ye karşı antikor cevabı dışında hücresel ve lokal bağışıklığın önemi nedir?

Özellikle dörtlü aşıda HPV 18 serum antikor seviyelerinin 3.5 yıl sonra düştüğü bilinmektedir. Ancak HPV 18’e karşı koruyuculuğunun aynen %100 devam ettiği gösterilmiştir. Bu nedenle antikor seviyesinin önemi yoktur. Aşı sonrası serum antikor seviyeleri hepatit B aşısıya benzer olarak gösterilmektedir.

Lokal bağışıklığın önemi yoktur, çünkü serum antikorlarının servikal bazal memran çevrsinde direkt HPV’lere bağlanmasıyla etki gösterir.

6- Birkaç sene sonra bu da yeterli koruma sağlamadı diye 9’ dan fazla HPV’ ye karşı koruma sağlayan aşılara ihtiyaç duyulabilir mi?

Yeterli koruma sağlamadığından değil aksine içerdiği HPV tiplerine karşı %100 koruma sağladığından servikal kansere neden olan daha fazla HPV’e karşı etkili olması için 9’lu aşı üretilmiştir. HPV aşılarında ilk aşı sadece HPV 16’a karşı üretildi ve HPV 16 ile gelişen hastalıklara karşı %100 etkili olduğu gösterildiğinden ticari açılara geçildi. Bu tekli aşı ticari olarak satışa sunulmadı.

7- Rahim ağzı kanseri gelişmesi için öncü lezyonların (CIN) ortaya çıkmasından sonra ortalama 10 sene geçmesi gerektiğine göre birkaç senedir denenen bir aşının yirmi sene sonra ortaya çıkacak bir kanseri önleyeceğini söylemek “gerçekçi” midir yoksa sadece “iyiniyetli bir beklenti” midir?

Gerçekçidir. Çünkü; servikal kanser öncü lezyonlar gelişmeden oluşmamaktadır. WHO’nün IARC servikal kanser grubunun raporuna bakarsanız servikal kanserin end-point olamayacağını aynı nedenle görebilirsiniz.

8- Rahim ağzı kanserleri üç senede bir yapılan “smear testleri” ile erken dönemde tespit ve kesin olarak tedavi edilebiliyor.

HPV aşısı yapılan kadınlara da “smear testlerinin” yapılmaya devam etmesi gerektiği bildirildiğine göre aşı yapılmasının manası nedir?

Konvansiyonel smear sensitivitesi %53’tür. Birçok çalışmada servikal smear yalancı negatifliğinin %15-70 arasında değiştiği bilinmektedir. Yani sorununuz yok dediğimiz birçok kadında aslında sorun var. Erken dönemede tespit ve tedavisine gelince Türkiye’de servikal kanserlerin maalesef %60’ı lokal ileri evre olarak gelmekte ve tedavi başarısı çok düşük olmaktadır.

9-Kanserle ilişkilendirilen HPV alt tiplerinin ırklara göre farklı olduğu ortaya çıktığına göre (3), ülkemizde rahim ağzı kanseri ile ilişkilendirilen HPV türleri belli midir?

Belli değilse HPV aşısı yaptırmanın bir varsayıma dayanarak yaptırılması doğru mudur?

Bellidir; Hacettepe Üniversitesi’nde yapılmış olan doku bazlı çalışmada Dünyaya paralel ve hatta aşı açısından daha şanslı olmak üzere servikal kanserlerin %76’sından (Dünya’da %70) HPV 16 ve 18 birlikte sorumludur.

10- Aşının kısa dönemde ortaya çıkan ve pek çok genç kızda felç, havale, pıhtı, anafilâksi gibi ağır hastalık tabloları ve hatta ölümle sonuçlanan yan etkileri olduğu bildiriliyor.

Bu tespitiniz yanlıştır. Bağımsız yan etki takip kuruluşlarının (The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), The Vaccine Safety Datalink (VSD),

The Clinical Immunization Safety Assessment (CISA) Network) raporlarında ölümlerin hiçbirisi aşıyla ilişkilendirilememiştir.

http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Vaccines/HPV/jama.html

HPV aşısının yan etkileri ülkemizde takip edilmekte midir, aşının emniyetini gösteren bir araştırmanız var mıdır?

Türkiye’de maalesef aşının kaydı dahi yoktur. Ancak TCSB aşı programına alınırsa takip mümkün olacaktır.

Aşının, uzun vadede birtakım olumsuzluklar yaratması mümkün müdür?

HPV aşısının genotoksik ve karsinojenik etkileri var mıdır?

Aşıda HPV DNA’sı ve L2 proteini bulunmamaktadır. Yani virulansı azaltılmış veya ölü virus aşısı değildir. Sizin de iyi bileceğiniz gibi ilgili DNA bulunmadan genotoksik ve karsinojenik etki mümkün değildir.

11- Daha önce Gardasil 4 ve Cervarix yapılanların Gardasil 9 yaptırması da gerekir mi?

Siz bu üç aşıdan hangisini, kimlere tavsiye ediyorsunuz?

Aşının erkek çocuklara da yapılması konusunda düşünceniz nedir?

Daha önce ikili veya dörtlü aşı yaptırmış olan bireylere ne yapılacağı WHO tarafından henüz belirlenmemiştir.

Aşı okul aşılaması olarak hedef kitleye yani; 11-12 yaş kız ve erkek çocuklara yapılmalıdır. Telafi aşılaması 26 yaşa kadar uygulanabilir. Ancak aşının ileri yaşta da etkisi ispatlandığından parası olan 43 yaşa kadar kadınlar aşılanabilirler.

12- HPV aşılarının maliyet etkinliği hakkında çalışmanız var mı?

Bakanlık ihale aşamasında geldiğinde aşının fiyatının %5-10’una düşebileceğini diğer ülke örneklerinden bilmekteyiz.

13-Rahim ağzı kanserinin bizdeki görülme sıklığı ve mortalitesi nedir?

Görülme sıklığı 4.5/100.00 ve mortalitesi bunun üçte biridir.

14-Rahim ağzı kanserinden korunmak için toplumu aydınlatan ne gibi faaliyetleriniz var?

Sürekli hizmet içi eğitim ve sosyal sorumluluk projelerimizle çalışmaktayız. Ayrıca TCSB’na da talep edildiğinde her türlü tıbbi desteği vermekteyiz.