ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY ( RCOG ) ile TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ (TJOD) ortak çalışma protokolü imzaladı

İngiltere’nin ve dünyanın en saygın Kadın Doğum Kurumlarından olan Royal College of Obstetrics and Gynecology, TJOD ile ortak çalışma için teklifte bulundu. FIGO toplantıları sırasında ön görüşmesi yapılan proje, TJOD Başkanı Prof. Dr. İsmail Mete İtil’in video konferans yöntemi ile RCOG Başkanı Tony Falconer,’le görüşmesinden sonra karara bağlanmıştır. TJOD ve RCOG’nin ortak çalışma kararı almışlar ve ilk toplantının Mayıs 2012 tarihindeki TJOD kongresinde tüm kongre süresince devam edecek olan bir work-shop olmasını karara bağlamışlardır.

  • RCOG – TJOD ortak çalışma alanları;
  • Dünya’da Kadın sağlığına Genel Bakış,
  • Maternal ve Perinatal Sağlık
  • Adolesan Jinekolojisi
  • Kolposkopi Eğitimi
  • İnfertilite
  • Anne ve bebek ölümleri konularında olacaktır.

RCOG – TJOD ortak çalışma protokolünün önemli unsurlarından biri, Klinik Kılavuz ve protokoller hazırlanması olacak, bu konudaki çalışmalara Dünya Sağlık Örgütü’nden ( WHO ) de bir temsilci katılacaktır. Ortak çalışma alanlarını European Federation for Colposcopy (EFC), the International Federation for Cervical Pathology andColposcopy (IFCPC), the Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare, the European Society of Contraception (ESC), WHO gibi kuruluşlar da desteklemektedir., Türkiye’de konuyla ilgili derneklerden de TJOD Yönetim Kurulun’da görüşüldükten sonra işbirliği istenebilecektir.RCOG_0