Resmi Tatillerde Tüm Branşlardan Provizyon Verilmesi Uygulaması Kaldırıldı

udek_logo

31.03.2014

 

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Prof. Dr. Cansun Demir,

Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği temsilcileri 08.02.2014 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan ile özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunları üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşmede öncelikle pazar günleri ve resmi tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarına provizyon verilmesi nedeniyle oluşan baskılar ve hekimlerin tatil günlerinde rutin poliklinik hizmeti vermek zorunda bırakılmaları, dinlenme hakkının ihlal edilmesi üzerinde durulmuş ve pazar günleri ve resmi tatil günlerinde aciller dışında rutin poliklinik hizmetleri için provizyon verilmemesi talebinde bulunulmuştu. Konuyla ilgili olarak Kurumda daha sonra bir de teknik detayların görüşüldüğü toplantı yapılmıştı.

21.03.2014 tarihinde SGK Kurumundan yapılan duyuruda talebimizin kabul edildiği ifade edilmiştir. Dolayısı ile 21.03.2014 tarihinden itibaren SGK “resmi tatil günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlardan provizyon verilmesi uygulamasını kaldırmıştır. Özelde ücretli çalışan hekimler açısından insani olmayan çalışma koşullarına yol açan ve bir hak gaspına dönüşen bu uygulamanın kaldırılması hekimler açısından önemli bir kazanımdır.

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/ato-4473.html