Reçete Yazımı ile İlgili SUT’ta Değişiklik Yapıldı. Artık 4 İlaçtan Fazla İlaç da Reçeteye Yazılabilecek

Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay’ın iptal ettiği “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yaptı.

Hekimin hastalığın tedavisini belirleme yetkisine müdahale
Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Uygulama Tebliği ilgili maddelerine açılan davada, Danıştay 10. Dairesi, “bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır” biçimindeki sınırlayıcı düzenlemenin, hekimin hastalığın tedavisini belirleme yetkisine müdahale olduğuna karar vermişti.
Bir reçetede en fazla dört kalem ilaç sınırlaması 6 Nisanda kalkıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Danıştay Onuncu Dairesinin kararı ile yürütmesi durdurulan Sağlık Uygulama Tebliğin6.1.1.Ç. maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesini 06.04.2011 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırdı.
06.04.2011 tarihinden itibaren bir reçetede dört kalem ilaçtan fazla ilaç reçeteye yazılabilecek.
Yürürlüğü Durdurulan Madde:
6.1.1.Ç- Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı
(1) Ayaktan yapılan tedavilerde, SUT’un 6.1.2 numaralı maddesinde belirtilen durumlar dışında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral formları ile SUT’un 6.1.4 numaralı maddesinde belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir.