Performansa Dayalı Ek Ödeme İle İlgili Sorunlar

Değerli Meslektaşlarımız, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, meslektaşlarının sıkıntısının olduğu her konuda olduğu gibi, SUT ve performans uygulamaları konusunda da çalışmaktadır. Ocak 2010 başında, Genel Merkezimizde , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının çalıştığı tüm kurumlardan, yani ,Üniversite, Genel Eğitim Hastaneleri, 3.Basamak Doğumevleri, 2. Basamak Doğumevleri ve Hizmet Hastaneleri ile özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız, Dernek Avukatımızın da hazır bulunduğu Etik ve Hukuk Kurulu toplantısında konuyu tüm detayları ile değerlendirmişlerdir. Bu değerlendirme ışığında Etik ve Hukuk Kurulunca kabul edilen sunu , Doç Dr. Fulya Kayıkçıoğlu tarafından 7 Şubat 2010 tarihinde TJOD Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Konu, Yönetim Kurulunda tartışılmış, Bakanlık ve İdari Mahkemelere başvuru için gerekli son hazırlıklarının yapılması kararlaştırılmıştır. Bu hazırlıklar yapılırken SUT ve performans konusunda hissettiğiniz, yaşadığınız, bildiğiniz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının aleyhine olduğunu düşündüğünüz yanlışlıkları info@tjod.org adresimize bildirmeniz yararlı olacaktır. Gelişmeler sizlere duyurulacaktır.

Saygılarımla,
Prof. Dr. İsmail Mete İtil
TJOD Yönetim Kurulu Başkanı

Performansa Dayalı Ek Ödeme