Pandemide Jinekolojik Onkoloji Ameliyatlarına Devam

Covid-19 pandemisinde, “Jinekolojik Kanser Cerrahisi” devam etmelidir.

Derneğimiz yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Polat Dursun ve yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. Ateş Karateke koordinatörlüğünde yürütülen, “Performing gynecologic cancer surgery during the COVID‐19 pandemic in Turkey: A multicenter retrospective observational study” isimli makale, FIGO’nun yayın organı olan “International Journal of Gynecology & Obstetrics” dergisinde online olarak yayımlanmıştır.

Covid-19 pandemisini yaşadığımız şu günlerde dünyada; onkoloji dernekleri ve politika belirleyen hükümet kuruluşları tarafından yayımlanan ilk yönergelerde, kanserli hastaların ameliyatları ve takip eden tedavilerinin ertelenmesi veya cerrahi olmayan tedavilerin seçilmesi önerilmişti. Ülkemizde yapılan, 200 jinekolojik onkoloji ameliyatının değerlendirildiği çok merkezli bu araştırma ile; gerekli önlemler alınarak yapılan cerrahi tedavilerin hastaların mortalitesini artırmadığı ve ameliyatların yapılmaya devam edilmesi önerilmişti. FIGO, dün yayımladığı makale ve attığı tweet ile; tamamı derneğimiz üyesi olan araştırmacıların hazırladığı makaleyi kaynak göstererek, jinekolojik kanser cerrahisinin gerekli önlemler alınarak yapılmaya devam edilmesini önermiştir.

Bilindiği gibi derneğimiz, tüp bebek konusunda da dünyada ESHRE ve ASRM’den ve birçok saygın dernekten önce, tüp bebek uygulamalarının da başlamasını önermişti; ardından kısa bir süre sonra bu dernekler de, önlemler alınarak tüp bebek uygulamalarının başlamasını önermişlerdi.

Bu çalışmaya emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, dernek üyelerimizin bilgisine saygı ile sunarız.

TJOD