Özel Hekimlik Çalıştayı 19 – 20 Ocak 2013

1980’li yıllardan beri süregelen ve 2002 yılından itibaren de sağlık ortamında var olan tüm değerleri yıkarak yok eden, hekimlik mesleğini sağlık sermayesinin egemenliğine sunarken hekimleri daha az ücrete daha fazla çalıştırmayı hedefleyen ” Sağlıkta Dönüşüm Programı ” hekimlerin serbest meslek hakkını tamamen ortadan kaldırmak ve taşeron sisteminde çalıştırmak istemektedir…