Önemli Duyuru! (Tam Gün Yasası)

Değerli TJOD Üyeleri,

TBMM’ne gelmiş olan, Tam Gün Yasa taslağı ile ilgili olarak 27.06.2013 tarihinde Ankara’da TJOD Genel Merkezinde, yan dal dernekleri ile bir toplantı düzenledik. Toplantı benim başkanlığımda yapıldı.

Derneğimiz Genel Sekreteri Prof.Dr.Ateş Karateke ve Derneğimiz disiplin kurulu üyesi Dr. İbrahim Sözen’in katıldığı toplantıya yan dal derneklerini temsilen şu arkadaşlarımız katıldı.

 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği: Prof.Dr.Demir Özbaşar,
 • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüksiyon Derneğini temsilen: Prof.Dr.Fulya Dökmeci,
 • Kontrasepsiyon derneğini temsilen:Prof.Dr.Onur Karabacak,
 • Üreme Tıbbı Derneğini temsilen:Prof.Dr.Recai Pabuççu,
 • Kolposkopi Derneğini temsilen: Prof.Dr.Fırat Ortaç,
 • Üreme Tıbbı Derneğini temsilen: Prof.Dr.Bülent Berker,
 • Jinekolojik Endoskopi Derneğini temsilen: Prof.Dr.Murat Dönmezer,
 • Türkiye Maternal Fetal Tıp-Perinatoloji Derneği’ni temsilen: Prof.Dr.Acar Koç ve Prof.Dr.Tamer Mungan,
 • Perinatoloji Uzmanları Derneği’ni temsilen:Prof.Dr.Özgür Deren katıldılar.

Ayrıca derneğimiz Hukuk Danışmanı Sn.Siret Atalay ve Derneğimiz Avukatı Sn. Tahir İlhan da toplantıya katıldılar. Türk Perinatoloji Derneğini temsil edecek olan Prof.Dr.Murat Yayla uçağı iptal olduğundan toplantıya katılamadı.

Toplantı sonunda oluşan görüş birliği şöyledir;

1. Hükümetin bu kanunu çıkaracağı ve geri dönüşün olmadığı açıktır. Bu konuda değerli meslektaşlarımızın yapılan milletvekilleri ve komisyon üyeleri ile görüşmeler sonuç vermemiştir. Sadece 2 ay olarak verilen geçiş süresi 3 aya uzatılabilmiştir. % 5 lik oran değiştirilememiştir.

2. Bu konuda AKP milletvekilleri Sn. Hüseyin Çelik ve Sn.Siret Atalay aracılığı ile görüşme sağlanacaktır. Ayrıca Derneğimiz 2. Başkanı Prof.Dr.Ali Baloğlu’nun kardeşi AKP Milletvekili Mustafa Baloğlu ile de görüşülecektir.

3. Kanunun çıkmasına neredeyse kesin gözü ile bakıldığından bundan sonraki aşamalar için girişimler başlatılmıştır. CHP Mersin Milletvekili Sn.Prof.Dr.Aytuğ Atıcı ile toplantı sırasında görüşülmüş ve kanunun kesinleştiği takdirde Anayasa Mahkemesine CHP tarafından götürülmesi için yardım edecekleri bilgisi alınmıştır.

4. TTB ile işbirliği yapılması kararı verilmiştir. Bunun üzerine TTB Başkanı Sn.Prof.Dr. Özdemir Aktan ile de görüşülmüştür. Onlarında CHP ile görüştüğü ve Anayasa mahkemesi için hazırlıklarının olduğu bilgisi alınmıştır.Ayrıca bizim oluşturacağımız görüşleri de kendilerine ileteceğimiz bilgisi verilmiş ve BU KONUDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAĞI konuşulmuştur.

5. Toplantıda alınan kararlar özetle:

 • Tüm öğretim üyelerinin tam gün çalıştığı, Anayasa Mahkemesi ile kazanılmış hak olan mesai sonrası çalışma serbestisinin ortadan kalkması ile öğretim üyelerinin istifası ile üniversitelerin öğrenci ve araştırma görevlisi eğitiminde ve nitelikli sağlık hizmeti verilmesinde aksamaların ortaya çıkacağı,
 • Tam gün yasasındaki %5 oranının neye dayandığının belli olmadığı ve anlamsız olduğu , böyle bir oran verilmemesi gerektiği,
 • Muayenehanelerin serbest meslek icra edilecek yerler olduğu ve bu hizmet nedeniyle istenen hapis cezasının doğru olmadığı bu hakkın kısıtlanmaması gerektiği,
 • Meslekten men cezasının ancak TTB’nin yetkisinde olacağı Sağlık Bakanlığına ve siyasi otoriteye devrinin uygun olmadığı,
 • Hekimlerin , hastalarına ait mahrem bilgileri açıklama zorunluluğunun (Sağlık Net 2 vb uygulamalarla) insan hakları ile bağdaşmadığı ve bunun düzeltilmesi gerektiği, görüşleri oluşmuş ve bu görüşlerin TJOD web sitesinde, sosyal medyada ve basın bülteni ile duyurulması gerektiği kararına varılmıştır. Bu konudaki basın bülteni acilen hazırlanmaktadır. Dernek hukukçularının onayını takiben ilan edilecektir.

Durumu bilgilerinize sunmak istedik.

Çalışmalarınızda başarılar diler saygılar sunarım.

Prof.Dr.S.Cansun DEMİR
TJOD Yönetim Kurulu Başkanı