Manisa Ürojinekoloji Çalıştayı

20140325_125129

Celal Bayar Üniversitesi 1. Ürojinekoloji Çalıştayı

BAŞKAN

  • Prof.Dr. Semra Oruç Koltan

MODERATÖRLER

  • Prof.Dr.Faik Mümtaz Koyuncu
  • Prof.Dr. Tayfun Özçakır
  • Prof.Ateş KARATEKE
  • Doç.Dr.Akın SİVASLIOĞLU

BİLİMSEL SEKRETERYA

  • Op.Dr.Dilek UYSAL

09:00-09:15        Açılış

I.OTURUM         Semra Oruç Koltan,  Tevfik GÜVENAL, Hakan YETİMALAR,

09:30-12:30        Ameliyathaneden Canlı Cerrahi  Girişimler         -Ateş KARATEKE, Akın SİVASLIOĞLU, Tevfik GÜVENAL

ü  Yama cerrahisi ile kaf prolapsus tamiri

ü  Midüretral askı cerrahisi

ü  Konvansiyonel POP cerrahisi

12:30-13:30        Öğle yemeği

II.OTURUM           H.Tayfun ÖZÇAKIR, N.Kemal Kuşçu, Aşkın YILDIZ

13:30-13:50        Ürojinekolojik olgunun değerlendirilmesi                           Yakup KUMTEPE

13:50-14:10        Apikal kompartman defektlerinin tedavisi                          Ateş KARATEKE

14:10-14:30        SUİ’ın cerrahi yönetimi                                                                Hüseyin CENGİZ

14:30-14:40       Ürojinekolojide rasyonel antikolinerjik kullanımı             Akın SİVASLIOĞLU

14:40-15:00       Genel tartışma ve katılım sertifikalarının verilmesi

20140325_125143